Аналіз роботи КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1» за 2015 р.

КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1» статистично обслуговує дорослого і дитячого населення — 38502 чол.; з них працездатного віку — 18370 чол.; дітей і підлітків — 12102. Кількість дорослого населення — 23833, пенсійного віку - 5493 чол.

Проводячи аналіз показників роботи за 2015 р. слідуюче:
План відвідувань за рік — 174000.
Всього відвідувань — 174156, що становить 100,1% до плану за рік, із них відвідувань з профілактичною ціллю 66621 це становить 38,3%.
Закінчили лікування у сімейних лікарів — 84%.
Профілактичні огляди декретованої групи населення становить — 6788 — 100%

№ з/п   12 місяців 2015 12 місяців 2014
1 Народжуваність (на 1000 населення) 15,8 11,2
2 Смертність (на 1000 населення) 5,3 4,0
3 Природний приріст (на 1000 населення) +10.5 +8.7

Загальна поширеність зменшилась — 56497 — 146737,8 на 10000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 63806-179315,9)
Серед дорослого населення - 30326 — 114871,2 на 10000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 35316 - 148181,1)
Загальна захворюваність зменшилась -33583 — 87224,0 - на 10000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 36383 - 102242,5) Серед дорослого населення — 10687 — 40481,1 на 10000 нас.
(12 міс. 2014р. — 14396 — 60391,1)
Поширеність серед дітей і підлітків: - 26171 — 216253,5 на 10000 нас
(12 міс. 2014 р. — 28490 — 242468,1)
Захворюваність серед дітей і підлітків - 22896 — 189191,9 на 10000 нас.
(12 міс. 2014р. — 21988 — 187132,0)
В структурі поширеності серед дорослого населення:
І місце — захворювання системи кровообігу — 13402 — 50765,2 на 10000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 12533 — 52586,7)
ІІ місце — захворювання органів дихання — 7809 — 29579,5 на 10000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 8297 — 34813,1)
ІІІ місце захворювання сечостатевої системи — 2097 — 7943,2 на 100000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 2309 — 6489,0)
В структурі захворювання серед дорослого населення І місце — захворювання органів дихання — 6983 — 26450,8 на 10000 нас
(12 міс. 2014 р. — 7161 — 30046,5)
ІІ місце — захворювання сечостатевої системи — 1716 — 6500,0 на 10000 нас.
(12 міс. 2014р. — 3905 — 16384,8)
ІІІ місце — х-би серцево — судинної системи — 568 — 2151,5 на 10000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 721 — 3025,2)
В структурі поширеності серед дітей і підлітків
І місце — захворювання органів дихання — 23298 — 192513,6 на 10000 нас.
(12 міс. 2014р. — 22806 — 194096,3 )
ІІ місце — хвороби ендокринної системи — 701 — 5792,4 на 10000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 434 — 3586,2)
ІІІ місце - хвороби травлення — 434 — 3586,2 на 10000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 1129 — 9608,5)
В структурі захворюваності:
І місце — захворювання органів дихання — 21331 — 176260,1 на 10000 нас.
(12 міс 2014 р. — 20688 — 176068,1)
ІІ місце інфекційні хвороби — 367 — 3032,6 на 1000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 309 — 255,3)
ІІІ місце — травми — 352 — 2908,6 на 10000 нас.
(12 міс. 2014. — 418 - 3557,4)
«Д» група по Центру становить — 7583 хв.(12 міс 2014 р. — 7619 хв.), з них працездатного віку — 4304 - 56,8% (12 міс 2014 р. — 4055 хв.).
У сімейних лікарів 6504 — 86,8% ( 12 міс. 2014 р. 6004 хв.), пенсійного віку 2240 чол., з них працездатного віку — 4304 — 56,8% (12 міс 2014 р. — 6305), дітей і підлітків - 940 хв.— 11,5% (12 міс 2014 р. — 950 хв.). Оглянуто за 12 місяців — 7266 — 94,0%
Найбільша кількість диспансерних хворих серед дорослого населення хвороби органу кровообігу і становить 3844 хв — 59,1%(12 міс. 2014 р. — 3746 хв.), з них працездатного віку — 2270 хв. — 59%.( 12 міс. 2014 р. — 2175хв.) Від “Д” групи працездатного віку, оглянуто - 3602 хв. — 91%.
На другому місці хвороби органів травлення — 1140 хв. — 17,5% (12 міс. 2014 р. — 995 хв.) від усієї«Д» групи, з них працездатного віку - 809 хв.. — 18% (12 міс. 2014 р . — 695 хв ), від загальної кількості «Д» хворих. Оглянуто — 1040 хв. — 91,2%.
На третьому місці - хвороби сечостатевої системи — 466 хв. — 7,2%,(12 міс. 2014 р. — 428 - 6,8%), оглянуто — 444 хв. — 95,3%.
Серед дітей і підлітків найбільша диспансерна група по ендокринології —становить 502 хв. — 53,4%( 12 міс. 2014 р. — 464 хв. — 38,3%), оглянуто 502 хв. — 100%.
ІІ місце — х-би травлення - 122 чол. — 14% (12 міс. 2014 р. — 135) оглянуто 122 чол. — 100%
ІІІ місце — х-би дихання — 79 чол., оглянуто 79 — 100%
Кількість стаціонарів на дому населення становить — 1810 (12 міс. 2014 р. — 1993)
Кількість відвідувань м/с — 13394
Кількість відвідувань лікарем - 6697
На 1-го лікаря — 100,6 стаціонари.
Середня тривалість одного випадку лікування — 7,4
Кількість хворих, пролікованих в денному стаціонарі - 596 хв. (в 2014 р. — 581 хв.) План л/д — 5062 — 596 — 5185 л/д — 102,4%
Проведено - 5185 ліжко днів
Середній ліжко день 8,7
Всього зареєстровано 746 травм,(12 міс. 2014 р. — 755) - з них побутових — травм, вуличних — , виробничих — 0, у дітей — 260, у підлітків — 102.
Інфекційна захворюваність зменшилась:
Кількість хворих інфекційними хворобами — 420 (12 міс. 2014 р. — 672), що становить 109,0 на 10 000 нас.
Вітряна віспа — 164 — 42,6 на 1000 нас. (12 міс. 2014р. — 223 хв. — 62,7 на 10000 нас.)
ГЕК — 196 — 51 на 10000 нас. (12 міс. 2014р. — 167 хв. - 47,0 на 10000 нас.)
ХТІ 33 — 8,6 на 10000 нас. (12 міс. 2014р. — 31 хв. - 8,7 на 1000 нас.)
Скарлатина 16 — 4,2 на 10000 нас. (12 міс. 2014р. — 22 хв. - 6,2 на 10000 нас.)
Вірусний гепатит «А» - 2 — 0,5 на 10000 нас. (12 міс. 2014р. — 31 хв. - 8,7 на 10000 нас).
Вірусний гепатит «В» - 1 — 0,25 на 10000 нас. (12 міс. 2014р. — 3 хв. - 0,8 на 10000 нас)
Сальмонельоз 7 — 1,8 на 10000 нас. (12 міс. 2014р. — 7 хв. — 2,0 на 10000 нас)

Профілактичні щеплення заплановані на 2015 р. виконано:

  План річний Виконано
W1  —
RW
RW4 (16р.)    
АДП - м дорослі 390
RW1 (ревакц)    

Із-за відсутності вакцини АДП-м не були проведені щеплення згідно плану RW4, RW1
Первиний вакцинальний комплекс дітям до 1 року: на 100% не виконаний план, так як відсутня вакцина.
Підлягало - 630, зроблено — 40 — 6,2%
Реакція Манту - підлягало — 288, зроблено — 70— 24,3%
Полієміліт до 1 року — 630 — 27- 4,2%
БЦЖ — підлягало — 210 зроблено — 0
Гепатит «В» ( до 1 року) - підлягало 313, зроблено 11 — 3,5%
КПК 1 р. — підлягало 756 — зроблено 211 — 27,9%
Кількість викликів до швидкої допомоги
Становить - 628 викл.
До хронічних хворих — 360 викл., що становить 57,3% до всіх викликів; до осіб працездатного віку — 189,що становить 30,1%, до людей похилого віку — 263 що становить - 41,9% , до дітей — 176 викликів, що становить — 28%.
Тимчасова непрацездатність Відкрито л/н 4887, закрито л/н — 3146, кількість днів 35578, тривалість 1 випадку 7,2 процент видачі л/л — 4,3%
СМЕРТНІСТЬ:
Смертність по РАКСУ збільшилась за рахунок хворих АЗПСМ №4 які в 2013-2014 рр. враховувались в Центрі №2.
Всього померло — 229 хв. що становить — 59,5 на 100000 нас. з них, працездатного віку — 40 хв. — 21,8 на 100000 працездатного нас.
Причиною смерті є:
І місце хвороби органів кровообігу — 134 хв. — 34,8 на 10000 нас.
(12 міс. 2014р. — 111 хв.- 21,3 на 10000 нас)
ІІ місце онкопатологія — 43 хв. — 11,2 на 10000 нас.
(12 міс. 2014р. — 33 хв. - 9,3 на 10000 нас)
ІІІ місце травлення і органів дихання — 14 хв. — 3,6 на 10000 нас.
(12 міс. 2014р. — 15 хв.- 4,2 на 10000 нас)
В працездатному віці — 40 хв. — 21,8 на 10000 працездатного нас:
І місце хвороби серцево- судинної системи — 12 хв . — 6,5 на 10000 працездатного нас.
(12 міс. 2014р. — 9 хв. - 5,0 на 10000 нас)
ІІ місце травми - 10 хв. — 5,4 на 10000 працездатного нас.
(12 міс. 2014р. — 10 хв..- 5,4 на 10000 нас)
III Хвороби ШКТ — 9хв — 4,9 на 10000 нас.
(12 міс. 2014р. — 10 хв — 5,0 на 10000 нас.)
IV онкопатологія — 8 хв.. — 4,3 на 10000 працездатного нас.
(12 міс. 2014р. — 10 хв. - 5,0 на 10000 нас)
Смертність на дому Всього померло 125 хв. — 32,5 на 10000 нас. (12 міс. 2014р. — 98 — 27,5 на 10000 нас).
Причиною смерті є:
І місце х-би кровообігу 57 хв. — 14,8 — на 10000 нас.
(12 міс.2014 р. — 41 хв. — 11,5 — на 10000 нас.)
ІІ місце онкопатологія — 30 хв. — 7,8 - на 10000 нас.
(12 міс. 2014 р. — 28 хв. — 7,9— на 10000 нас.)
ІІІ місце х-би ШКТ — 8 хв. — 2,1 на 10000 нас
(12 міс. 2014 р. — 6 хв. — 1,7 — на 10000 нас.)
Серед працездатного населення:
І місце х-би онкопатологія - 9 хв. — 4,9 - на 10000 працезд. нас.
(12 міс.2014 р. — 3 хв. — 10000 нас.)
ІІ місце ШКТ — 6 хв. — 10000 працезд.нас.
(12 міс.2014 р. — 2 хв. — 10000 нас.)
III місце — х-би серцево-судинної системи — 4 хв.- 2,2 на 10000 нас.
Гострого інсульту померло — 17 хв — 4,4 на 10000 нас.
Гострий інфаркт — 7 хв. - 1,8 на 10000 нас.
ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась.
На обліку — 407 в. — що складає 105,7 на 100 000 нас, з них працездатного віку —148 хв. — 62,1 на 10000 працездатного населення.
Вперше виявлено 102 хв., що становить 26,5 на 10000, з них працездатного віку — 37 хв. — 20,1 на 10000 працездатного нас.
(12 міс. 2014 р. — 61 хв на 10000 нас.)
Морфологічно підтверджений діагноз у 96 хв.
Виявлено при м/о —29 хв. — 27,6%
Померло 42 хв., що становить 11,2 на 10000 нас., з них працездатного вік — 8 хв., що становить 4,3 на 10000 нас. працездатного населення.
Показник летальності до одного року - 16 хв. — 15,7%
Проліковано стаціонарно — 68 хв.
Серед візуальних форм запущених випадків — 2 хв — рак молочної залози — 2 хв.

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз.

під наглядом перебуває 134 хв. - на «Д» обліку що становить 34,8 на 10000 нас.

Працездатного віку — 102 - 43,0 на 10000 нас.
Вперше виявлено — 8 хв. — 2,1 на 10000 нас.
(12 міс.2014 р. — 12 хв.)

  • З них прац. віку - 7 хв. - 3,8 на 10000 прац. віку
  • Бацилярних хворих - 5 хв. — 1,3 на 10000 нас.
  • Активний туберкульоз — 8 хв. — 2,1 на 10000 нас
  • Деструктивних форм — 2 хв - 0,5 на 10000нас.

Виявлено при п/о — 7 хв. — 87,5%
Померло в стаціонарі 3 хв. — 0,8 на 10000 нас.
На дому — 0 хв.
Стаціонарно проліковано - 7 хв.
Вихід на інвалідність — 1 хв.

Використання параклінічних методів лікування

  за 12 місяців 2014 за 12 місяців 2015
ЕКГ 7225 7850
Лабораторія 74976 81993
Загально-клінічних аналізів 34724 40020
Гематологічні 22378 28269
Імунологічні 40 6889
Біохімічні аналізи 6333 6815
Фізпроцедур 15967 14294
Масаж 1090 1496

Ведеться огляд жінок на цитологічне обстеження з ціллю раннього виявлення онкозахворювань. Оглянуто - 4604 жінок що становить - 75%.
План на рік 6148
Виявлено 63 патології:
Важка дисплазія — 1 чол.
Слабка дисплазія — 48 чол.
Помірна дисплазія — 13 чол.
Виявлено 174 проліферації епітелію.

Всього на обліку дітей — інвалідів — 190 чол. — 158,6 на 10000 дитячого населення.
Оглянуто — 192 чол. — 100%
Отримали амбулаторне лікування - 192 чол. — 100%
Стаціонарне лікування — 21 чол. — 11,0%
Санаторно — курортне лікування — 27 чол. — 14,2%
Реабілітаційний центр — 14 чол. — 7,4%
Вперше вийшли на інвалідність — 10 дітей — 8,3 на 10000 дитячого населення.
Структура по нозології І місце — вроджені аномалії — 71 чол.— 37,4% - 58,7 на 10000 дитячого населення.
ІІ місце - нервова система — 41 чол. — 21,3% - 39 на 10000 дитячого населення.
ІІІ місце — ендокринна система — 14 чол. — 7,4% - 11,6 на 10000 дитячого населення.
IV місце - розлади психіки та поведінки та кістково — м’язевої системи — 10 чол. — 5,7 — 9,1% на 10000 дитячого населення.
V місце — хвороби вуха — 9 чол. — 4,7% - 7,4 на 10000 дитячого населення.
VІ місце — новоутворення — 8 чол. — 4,2% - 6,6 на 10000 дитячого населення.

Прочитано 482 лекції, проведено бесід — 14683, випущено — 43 санбюлетнів, виступи по телебаченню — 2.

Залучення коштів

В 2015 р. залучено в БО «Муніципальна лікарняна каса» 22450 грн.
(12 міс.2014 р. — 16281 грн )

Основні напрямки удосконалення роботи Центру

- Удосконалення роботи Центру у напрямку запровадження сучасних вимог з надання первинної медико-санітарної допомоги прикріпленому населенню.
- Доукомплектування Центру персоналом відповідно до чинних штатних нормативів.
- Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах.
- Подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу (закупівля медобладнання, автотранспорту, що дасть можливість покращити умови праці сімейних лікарів, забезпечити робочі місця сімейних лікарів комп’ютерною технікою та покращити надання медичної допомоги пацієнтам.
- У 2016 р. за кошти Світового банку заплановано провести ремонт додаткового приміщення по вул. Бенделіані, 7 площею 264 м. кв. для Амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 1.
- В 2017 — 2018 рр. за кошти Світового Банку заплановано по вул Корольова, 3 провести ремонт приміщень АЗПСМ № 3.
- Вироблення кошторисної документації на реконструкцію АЗПСМ №3.
- Контроль за споживанням енергоносіїв.
- Продовження запровадження енергозберігаючих технологій.

Головний лікар Л. Кривдік

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті