Про нас
«Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1» (скорочено КЗ «ЛЦПМСД №1) є комунальним закладом охорони здоров'я Луцької міської ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню м.Луцька, яке належить до території обслуговування закладу.

Заклад розпочав свою роботу як юридична особа з 01.07.2013 року.

Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою, забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

До складу Центру увійшли: амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1-4 та відділення профілактичних оглядів. Центр функціонує і організовує свою роботу згідно затвердженого Статуту.

Керівництво Луцьким центром ПМСД №1 здійснює головний лікар Кривдік Лідія Олексіївна.

Луцький центр ПМСД №1 обслуговує населення чисельністю близько 60 тис. осіб. Радіус обслуговування складає близько 20 км. Первинну медико-санітарну допомогу населенню надають 33 лікаря загальної практики сімейної медицини, 2 дільничних педіатрів.

Первинна медико-санітарна допомога населенню надається за сімейно-територіальним принципом з дотриманням права кожної особи на вільний вибір лікаря.

  Основними завданнями Луцького центру ПМСД №1 є:
 • Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території м.Луцька, з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги населенню;
 • організація надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, в тому числі невідкладної;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
 • забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні послуг населенню м.Луцька із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу ( медичний маршрут пацієнта);
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до медичних закладів, що надають вторинну та третинну медичну допомогу; відбір хворих на санаторно-курортне та реабілітаційне лікування;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу у визначеному законодавством порядку;
 • проведення профілактичних і протиепідемічних заходів;
 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності;
 • направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;
 • проведення інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • аналіз показників стану здоров’я населення, участь у розробці заходів, спрямованих на забезпечення і покращення здоров’я населення;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру.
Надання первинної медичної допомоги населенню здійснюється з дотриманням стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги та впровадженням нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів.
Контакти
м.Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Головний лікар — 26-53-50
Секретар — 26-19-20
Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення — 20-02-73
Заступник головного лікаря по тимчасовій непрацездатності — 26-19-20
Заступник головного лікаря по господарській діяльності — 26-26-35
Головна медична сестра — 29-62-29


E-mail: ambulatoria1@ukr.net
© 2013—2016 «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1»