Аналіз роботи КЗ « Луцький центр первинної медико – санітарної допомоги №1» за І півріччя 2015р.

КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1» статистично обслуговує дорослого і дитячого населення — 38502 чол.; з них працездатного віку — 18370 чол.; дорослого населення — 26400чол., дітей і підлітків — 12102 чол., пенсійного віку 5493 чол.

Проводячи аналіз показників роботи за І півріччя 2015 р. слідуюче: План відвідувань за рік —175500, план відвідувань на півріччя - 87750.

Всього відвідувань — 82105, що становить 93,5%, ( І пів . 2014р. — 90771), із них відвідувань з профілактичною ціллю 31537 це становить 38,4%.

Закінчили лікування у сімейних лікарів — 84,5 %

Профілактичні огляди декретованої групи населення становить — 3321 — 100%

№ з/п  

Центр І півр. 2015

Центр І півр. 2014 Область
1 Народжуваність (на 1000 населення) 6,5 8,5
2 Смертність (на 1000 населення) 2,9 2,5
3 Природний приріст (на 1000 населення) +3,6 +6,0

Загальна поширеність збільшилась — 37087 — 96324,9 на 100000 нас. (І півр. 2014 — 27091-76134,7) серед дорослого населення — 16231 — 61477,3 на 100000 нас. (І півр. 2014 -17029 — 71451,3)

Загальна захворюваність збільшилась — 14968 — 38876,0 на 100000 нас. (І пів. 2014 —13905-39069,2) серед дорослого населення — 5143 — 19481,1 на 100000 нас. (І пів.2014 -5537 — 23232,5)

Поширеність серед дітей і підлітків: 1100 — 90894,1 на 100000 нас. (І пів. 2014 -10062 — 85634,0)

Захворюваність серед дітей і підлітків - 9825 - 81185,0 на 100000 нас. . (І пів.2014 - 8368 - 71217,0)

В структурі поширеності серед дорослого населення:

І місце — захворювання системи кровообігу — 7264 — 27515,2 на 100000 нас. (І пів.2014 -7492 — 31435,4)

ІІ місце — захворювання органів дихання — 4115 - 15587,1 на 100000 нас. (І пів.2014 — 4140 - 17370,9)

ІІІ місце захворювання нервової системи — 1091 — 4132,6 на 100000 нас. (І пів.2014 — 1667 — 6977,7)

В структурі захворювання серед дорослого населення

І місце — захворювання органів дихання — 3604 — 13651,5 на 100000 нас. (І пів.2014 — 3448 — 14467,3)

ІІ місце — сечостатевої системи — 529 — 2003,8 на 100000 нас. (І пів.2014 -761 — 3193,1)

ІІІ місце — х-би системи кровообігу — 228 — 863,6 на 100000 нас. (І пів.2014 — 104 — 436,4)

В структурі поширеності серед дітей і підлітків

І місце — захворювання органів дихання — 9416 — 77805,3 на 100000 нас. (І пів.2014 — 7879 — 67055,3)

ІІ місце — хвороби ендокринної системи— 266 — 2198,0 на 100000 нас. (І пів.2014 — 486 — 4136,2)

ІІІ місце - хвороби травлення — 213— 1760,0на 100000 нас. (І пів.2014 — 341 — 2902,1 )

В структурі захворюваності:

І місце — захворювання органів дихання — 9400 — 77673,1 на 100000 нас. (І пів.2014 — 7469 — 63566,0 )

ІІ місце х-би шкіри — 160 — 1322,1 на 100000 нас. (І пів.2014 -216 — 2093,6)

ІІІ місце — травми — 145 — 1198,2 на 100000 нас. .(І кв.2014 — 95 — 808,5)

«Д» група по Центру становить — 7148 хв.( І пів. 2014р. — 7462хв.), з них працездатного віку — 4087хв.- 57,2%,( Іпів.2014 — 4009 — 53,6 %), дітей і підлітків — 881 хв- 12,3, %( І пів. 2014 — 950 — 127 % від загальної кількості «Д» хворих.

У сімейних лікарів — 6843 хв. — 95,7%( І пів. 2014 — 7078 — 94,8 %), з них дорослих — 5962 — 83,4% (І пів. 2014 — 6128 — 82,1 %),дітей і підлітків -881 — 13%(Іпів. 2014 — 950 — 12,7 %.). Оглянуто і проліковано за Іпівріччя 2015р. — 5288 — 74%.

Найбільша кількість диспансерних хворих серед дорослого населення хвороби органу кровообігу і становить 3690 хв — 53,9%( І пів.2014 — 3710 хв — 49,7%), з них працездатного віку — 2153 хв. — 53,3%( І пів.2014 — 2150 хв. — 53,7%). Оглянуто і проліковано — 2555 — 69%( І пів. 2014 — 2750 — 74 %.)

На другому місці хвороби органів травлення — 1008 хв. — 14,1% від усієї«Д» групи (І пів.2014 — 991 хв. — 13,3 %), з них працездатного віку - 708 хв.. — 17,4% від загальної кількості «Д» хворих(І пів. 2014 — 684 хв. — 17,1%).Оглянуто — 843хв. —83,6 %.(І пів. 2014 — 902 — 91 %.)

На третьому місці - хвороби сечостатевої системи — 426 хв. 6,2%, (Іпів.2014 — 441 хв. — 5,5 %), оглянуто — 337 хв. — 79%.(І пів.2014 — 411 хв. —100 %)

Серед дітей і підлітків найбільша диспансерна група по ендокринології —становить 509 хв. — 40,4%, оглянуто 534 хв. — 100%. ІІ місце — х-би травлення - 123 чол., оглянуто 123чол. — 100% ІІІ місце — х-би дихання — 79 чол., оглянуто 79 — 100%

Кількість стаціонарів на дому населення становить — 1103 ( І пів.2014 — 908)

Кількість відвідувань м/с — 8527

Кількість відвідувань лікарем - 4972

На 1-го лікаря — 61,3 стаціонари.

Середня тривалість одного випадку лікування в місяць на одного лікаря стаціонари на дому — 7,7

Кількість хворих, пролікованих в денному стаціонарі (розгорнуто на 10 ліжок) — 291 хв.

Проведено -2706 ліжко днів

Середній ліжко день 9,3

Всього зареєстровано 320 травм, з них побутових — 228 травм, вуличних — 86 , ДТП — 5, виробничих —0, у дітей — 109, у підлітків — 36.

Інфекційна захворюваність:

Кількість хворих інфекційними хворобами - 162, що 42,1 на 10000нас ( І пів.2014 — 280 —78,7)

Захворювання І пів. 2015 І пів. 2014
Всього На 10000 нас. Всього На 10000 нас.
Вітряна віспа 44 11,4 127 35,7
ГЕК 74 19,2 89 25,0
ХТІ 10 2,6 14 3,9
Скарлатина 10 2,6 17 4,8
Вірусний гепатит «А» 1 0,3 26 7,3
Лептоспіроз 1 0,3
Епідпаротит 1 0,3 1 0,3

 Профілактичні щеплення заплановані на 2015 р. виконано:

  План річний Виконано
W1  —
RW
RW4 (16р.)    
АДП - м дорослі 390
RW1 (ревакц)    

Із-за відсутності вакцини АДП- м не були проведені щеплення згідно  плану RW4, RW1

Первиний вакцинальний комплекс дітям  до 1 року: на 100% не виконаний план, так як відсутня вакцина.

Підлягало — 630, зроблено —38 — 6%

Реакція Манту  — підлягало — 288, зроблено — 70 — 24,3%

Полієміліт до 1 року — 630 — 27- 4,2%

БЦЖ — підлягало — 210зроблено — 0 

Гепатит «В» ( до 1 року)  - підлягало 313, зроблено 11 — 3,5%

КПК 1р.- підлягало 756 — зроблено 177 — 23,4%

Кількість  викликів до швидкої допомоги      

Становить  — 152 викл.

До хронічних хворих — 90 викл., що становить 59,2%   до всіх викликів; до осіб працездатного  віку — 25,що становить 23 %, до людей похилого віку — 84 що становить   - 55,3% , до дітей — 33 викликів, що становить — 21,7%.

Тимчасова непрацездатність

Відкрито і закрито л/н  2772 , кількість днів 17932, тривалість 1 випадку 6,7, процент видачі л/л — 6,5 (І пів.2014 - відкрито і закрито л/н 2706 , кількість днів 17382, тривалість 1 випадку 7,2, процент видачі л/л — 4,2)

СМЕРТНІСТЬ: 

Смертність по РАКСУ.

Всього померло  — 125 хв. що становить — 324,6 на 100000 нас. з них, працездатного віку — 24 хв. — 130,6  на 100000 працездатного нас. (І пів.2014. - всього померло  — 86 хв. що становить — 24,2 на 10000 нас. з них, працездатного віку — 22 хв. — 9,2  на 10000 працездатного нас.)

Причиною смерті є:

І місце хвороби органів кровообігу — 77 хв. — 199,9 на 10000 нас.

ІІ місце онкопатологія — 25 хв. — 64,9 на 100000 нас. 

ІІІ місце органів травлення, травми  — по 6 хв. — 15,5 на 10000 нас.

В працездатному віці — 24 хв.:

І місце онкопатологія —  6 хв. — 32,6 на 100000 працездатного нас

ІІ місце —  травми  5 хв. — 25,8 на 100000  працездатного нас

ІІІ місце х-би системи кровообігу і х-би травлення — по 4 хв.  — 21,7   на 100000 працездатного нас

Смертність на дому

Всього померло. 68 хв. — 131,2 на 100000 нас.( І пів.2014 - 47 хв. — 13,2 на 10000 нас.)

в працездатному віці — 7 хв. — 38,1 на 100000 нас.(Іпів.2014 - 9 хв. — 3,8 на 10000 нас.)

Причиною смерті є:

І місце   х-би кровообігу 45 хв. — 116,8 — на 100000 нас.

ІІ місце онкопатологія — 17 хв. — 44,1 -  на 100000 нас.

ІІІ місце х-би дихання — 4 хв. — 10,3  на 100000 нас. 

Серед працездатного населення:

І місце   х-би онкопатологія  - 4 хв. — 21,7 - на 100000 працезд. нас.

ІІ місце травлення   —2 хв. — 10,8 — на 100000 працезд.нас.

Гострого інсульту померло — 10 хв. (пенсійний вік  - 9хв.) — 25,9 на 1000000 нас.

Гострий інфаркт — 3 хв.( пенсійний. вік) — 7,7 на 100000 нас.

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась . 

На обліку — 435 в. — що складає  114,  на 100 000 нас, з них працездатного віку —148 хв. — 62,1 на 10000  працездатного населення. 

Вперше виявлено 33 хв., що становить 8,6 на 10000, з них працездатного віку — 9 хв. — 4,8 на 10000 прац.нас.  

І-ІІ ст. — 24 хв. — 72,7%

ІІІ — IV ст. — 9 хв. — 27,3%

Морфологічно підтверджений діагноз у 33 хв., що складає -100%

Виявлено при м/о —8 хв. — 24,2%

Померло 25 хв., що становить 6,4 на 10000 нас., з них працездатного вік — 6 хв., що становить 3,2  на 10000 нас. працездатного населення.

Показник летальності до одного року — 8 хв. — 13,1 %

Проліковано стаціонарно —48 хв.

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз під наглядом перебуває  134 хв. — на «Д» обліку що становить 37,7 на 10000 нас. Працездатного віку — 102  — 43,0 на 10000 нас. 

Вперше виявлено — 5 хв. — 1,3  на 10000

 • З них прац. віку — 5хв. —  2,7  на 10000  працездатного нас.
 • Бацилярних хворих — 3 хв.   — 0,7 на 10000 нас.
 • Активний туберкульоз — 5 хв.  — 1,3 на 10000 нас.
 • Деструктивних форм — 1 хв. — 0,2 на 10000нас.

Виявлено при п/о  — 5  хв. —66,7%

Смертності на дому  немає 

Стаціонарно проліковано — 5 хв.

Померло в стаціонарі 2 хв.( працездатний вік) — 0,5 на 10000 нас.

На дому — 0 хв. працездатного віку — 0 на 10000 нас.

 

Використання параклінічних методів лікування

  I півріччя 2015 I півріччя 2014
ЕКГ 3418 3849
Лабораторія 35656 33410
Загально-клінічних аналізів 19343 18497
Гематологічні 12568 10568
Імунологічні 36 40
Біохімічні 3121 6063
Фізпроцедур 10510 10521

Ведеться огляд жінок на цитологічне обстеження з ціллю раннього виявлення  онкозахворювань. Оглянуто  — 2153  жінок що становить  — 47,8% . План на  І півріччя   3000.

Виявлено 44 патологій:

Важка дисплазія — 0 чол.

Слабка дисплазія — 37 чол.

Помірна дисплазія — 6 чол. 

Рак — 1 чол.

Виявлено 293 проліферації епітелію.

Всього на обліку дітей – інвалідів — 190 чол.

Вперше встановлена  інвалідність — 5 чол.

Оглянуто — 193 чол. – 100%

Отримали амбулаторне лікування  — 186 чол. – 97,9%

Стаціонарне лікування — 36 чол. — 18,6%

Санаторно – курортне  лікування – 48 чол. – 24,9%

Реабілітаційний центр – 7 чол. – 3,6%

По нозології

І місце – вроджені аномалії – 76 чол.– 39,4% — 64,6 на 10000 дитячого населення 

ІІ місце  — нервова система – 45чол.  – 23,3% — 38,3

ІІІ місце – ендокринна система – 14 чол. – 7,3 % — 12,0

Прочитано 236 лекцій , проведено бесід – 6043, випущено – 20 санбюлетнів, виступи по телебаченню – 2.

Залучення коштів

За І півріччя  2015 р. залучено в БО «Муніципальна лікарняна каса» 9520 грн. 

Основні напрямки удосконалення роботи Центру

 • Удосконалення роботи Центру у напрямку запровадження сучасних вимог з надання первинної медико-санітарної допомоги прикріпленому населенню, підготовка до страхової  медицини
 • Доукомплектування Центру персоналом відповідно до чинних штатних нормативів.
 • Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах.
 • Подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу (закупівля медобладнання, автотранспорту, що дасть можливість покращити умови праці сімейних лікарів, забезпечити робочі місця сімейних лікарів комп’ютерною технікою та покращити надання медичної допомоги пацієнтам.
 • У 2015 – 2016рр. за кошти Світового банку заплановано провести ремонт додаткового приміщення по вул. Бенделіані, 7 площею 264 м. кв. для Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1.
 • Контроль за споживанням енергоносіїв.
 • Продовження запровадження енергозберігаючих технологій.

Головний лікар,  Л. Кривдік

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті