Аналіз роботи КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» за 2020р.

КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» фактично обслуговує дорослого і дитячого населення – 39358 чол., заключено декларацій 37860 чол., з них працездатного віку – 20635 чол., дітей- 11560 чол., пенсійного віку- 5665 чол. 

За 2020р. заключено 6746 декларацій на медичне обслуговування населення. 

Відвідування зменшилось у зв’язку з тим, що вузькі спеціалісти перейшли до «Консультативно-діагностичного центру КП «ЛМКЛ», а лікар-отоларинголог розрахувалась, а сімейний лікар Поліщук Л.О. помер 02.09.2020р. і 2 міс. перебував на лікарняному.

Всього відвідувань – 96092 (2019р. – 102328),  із них відвідувань з профілактичною ціллю  39092 це становить 40,7%.

Закінчили лікування у сімейних лікарів –  88 %

№ з/п

 

Центр

2018

Центр

2019

Центр

2020

1

Народжуваність

(на 1000 населення)

2,5

2,9

441/11,7

2

Смертність

(на 1000 населення)

0,7

1,2

206/5,5

3

Природний приріст

(на 1000 населення)

+1,8

+1,7

+6,2

 

Народжуваність-441 дітей-38,2 на 1000 дит.населення/

 Група ризику станом на 2020 рік: 

ІХС з ГХ/ГХ

ЦД

БА

Онко: в т.ч. з них шийки матки/прям. кишки

tbs

Оздоровлення

амб.

стац.

сан-кур.

4275/1111

521

149

290- шийки матки-20, прямої кишки-17

58

3918

312

36

Серед дитячого населення:

БА- 1, проліковано амбулаторно-1 дитина

ЦД- 14, проліковано амбулаторно-14, стаціонарно-7 

Кількість стаціонарів на дому дещо збільшилась та   становить -  1973

(2019р -1950) 

Кількість відвідувань м/с – 12824

Кількість відвідувань лікарем - 3946

На 1-го  лікаря –  85,8 стаціонари.

Середня тривалість  одного випадку лікування  в місяць на одного лікаря стаціонари на дому – 6,5

Кількість хворих, пролікованих  в денному стаціонарі зменшилась у звязку з карантинними умовами: 

(розгорнуто на 10 ліжок) – 130хв. (2019-380хв)

Проведено -1228 л/д 

Середній ліжко день 9,9 

Інфекційна захворюваність значно збільшилась через пандемію:

Кількість хворих інфекційними хворобами -1839- 485,9 на 10 000 населення (2019р-459)

Захворювання

           2019 рік

2020 рік

Всього

На 10000 нас.

Всього

На 10000 нас.

Вітряна віспа

259

65,8

121

32,0

ГЕК

109

17,7

43

11,4

ХТІ

32

8,1

6

1,6

Скарлатина

3

0,8

1

0,3

Вірусний гепатит «А»

3

0,8

-

-

Сальмонельоз

2

0,5

-

-

Епідпаротит

-

-

-

-

Кір

50

12,7

-

-

COVID-19

0

-

1668

440,7

 

Профілактичні щеплення заплановані на 2020р. виконано:

 

План річний

виконано

W1

-

-

RW

-

-

RW4( 16р.)

389

347-89,2%

АДП – м дорослі

1709

1049-61,4%

RW1(ревакц)

-

-

 

Первиний вакцинальний комплекс дітям до 1 року: 

Підлягало АКДП  -469 зроблено-372-79,3%

Реакція Манту  - підлягало – 233, зроблено – 78-33,5% 

Полієміліт до 1 року – 469- зроблено-372-79,3%

БЦЖ(1 р. і старші ) – підлягало – 150, зроблено-78-52%

КПК-1р- підлягало- 505, зроблено-357-70,7%

КПК 2р і старші- підлягало-388- зроблено-498-128%

КПК 6р.- підлягало-648- зроблено-575-89%

АДП-М старші 7 р.- підлягало- 290 зроблено-186-64,1%

Гепатит В3 до 1 року- підлягало-469 зроблено-487-103,8%

Гепати В3 1 рік і старші-1000 зроблено-1150-115%

Hib1 до 1 р. – 469 зроблено-364-77,6%

Hib2  1 р. і старші – 477 зроблено-328-68,8%

Hib3  1 р. -505 зроблено-390-77,2%

З 01.04.2020р. було проведено забір матеріалів методом ПЛР у 5124 чол.

Кількість  викликів до швидкої допомоги     

Становить -782 викл. ( 2019р. – 460 викл.)

До хронічних хворих – 432 викл., що становить 55,2%   до всіх викликів; до осіб працездатного  віку –205, що становить 26,2 %, до людей похилого віку – 378 що становить   - 48% , до дітей – 199 викликів, що становить – 25,4%.

Тимчасова непрацездатність

Відкрито -8483 і закрито л/н  8321, кількість днів 93268, тривалість 1 випадку 11,2 процент видачі л/л – 9,5

(2019 - 1944, кількість днів 11819, тривалість 1 випадку 6,6, процент видачі л/л – 8,2)

 Смертність на дому 

Всього померло за 9міс- 121 хв. – 32,2 на 10000 нас.( 2019 - 72 хв. – 18,0 на 10000 нас.)

в працездатному віці – 8 хв. – 4,0 на 10000 нас.(2019р - 7 хв. – 4,0

на 10000 нас.)

діти -1 хв.-0,9 на 10000 нас.

Причиною смерті є:

І місце   х-би кровообігу - 94 хв. – 25,0 – на 10000 нас.

ІІ місце онкопатологія–   25хв. – 6,7 -  на 10000 нас.

ІІІ місце ШКТ -1 хв.- 0,3 на 10000 нас.

Серед працездатного населення-8хв.-2,5 на 10000 нас.

І місце- онкопатологія  –  5хв. – 2,5 на 10000 прац. нас.

Померло 10хв.-2,7 на 10000 нас. з приводу COVID-19 в стаціонарі -9 хв., 1 хв. на дому на 10000 нас.

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась.

На обліку – 593 хв. – що складає  162,0  на 10000 нас, з них працездатного віку –216 хв. – 113,5 на 10000  працездатного населення. 

Вперше виявлено 46 хв., що становить 12,3 на 10000, з них працездатного віку – 16 хв. – 8,0 на 10000 прац. нас. (9міс.2019-55хв., працездатного віку-12хв)

О ст.-5 хв.-10,9%

І-ІІ ст. – 30 хв. – 65,2%

ІІІ  ст. 4 хв. – 8,7 %   

IV ст.- 7 хв.-15,2% 

І місце – хвороби ШКТ – 11хв.

ІІ місце –рак шкіри та рак молочної залози по 6хв.

III місце- хронічний лімфо лейкоз та рак шийки матки по 5 хв.

IV місце- рак шийки матки-4хв.

V місце- рак сечостат. с-ми-4 хв.

Морфологічно підтверджений діагноз у 43 хв., що складає -93,5%

Виявлено при м/о –14хв. – 30%

Померло 25 хв., що становить 66,6  на 100000 нас., з них працездатного віку – 7 хв., що становить 35,0  на 100000 нас. працездатного населення (2019-27хв., працездат. віку-9хв.)

Показник летальності до одного року – 17 хв. – 25,3 %

Проліковано стаціонарно –28 хв.

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз.

Під наглядом перебуває  160 хв. - на «Д» обліку що становить 43,7 на 10000 нас. Працездатного віку – 124  -62,2 на 10000 нас. 

Вперше виявлено – 3 хв.- 0,8 на 10000 нас., працездатного віку-3хв.на 10000 нас. (2019р.-11хв.)

Бацилярних- 2хв., деструкт-2хв.

Використання параклінічних методів лікування

 

2019

2020

ЕКГ

11981

17892

Лабораторія

82265

71414

Загально клінічних аналізів

42421

35612

Гематологічні

32181

28690

Імунологічні

-

-

Біохімічні

7663

7

Фізпроцедур

18331

5506

Масаж

-

-

ІІ місце –хвороби ЦНС – 39 хв.

ІІІ місце – розлади психіки -28 хв.

IV місце- хвороби ендокринної с-ми- 25 хв.

V місце – новоутворення- 14 хв.

VІ місце- хвороби ока та вуха- по 10 хв.

VII місце –хвороби органів травлення та кістково-м’язевої с-ми по 6 хв.

Оглянуто – 228-100%

Отримали амбулаторне лікування  - 208-92%

Стаціонарне лікування – 25 чол.-11,3%

Санаторно – курортне  лікування – 15 чол.-6,13%

Реабілітаційний центр – 12-4,7%

Вперше встановлена  інвалідність – 23 чол.

Серед вперше виявлених:

I місце хвороби вроджені вади-6хв.

II місце новоутворення -5хв.

III місце-розлади психіки-4 хв.

IV місце ендокринна с-ма- 3хв.

Прочитано 276 лекцій, проведено-бесід-9614, випущено- 57 санбуюлетнів, виступили по телебаченню- 3(директор),  відеороликів-5(сімейні лікарі)

Доступні ліки

За 2020 року виписано 14387 рецептів.

Заклад проводить закупівлю через систему PROZZORO. За 2020р. було закуплено, а саме:

Звіт про проведенні закупівлі за 2020р по

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 1"

з/п

Предмет закупівлі

Очікувана вартість закупівлі

грн.

Переможець

Сума закупівлі за договором

грн.

I квартал 2020р

Відкриті торги

1

Фармацевтична продукція. Октанат МО 500 (Фактор коагуляції крові людини VIII (Соagulation factor VIII))

240000,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАТОМ»

237 861,00

Допорогові закупівлі

1.

Бензин А-92, Бензин А-95 (в талонах)

156 800,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД"

142 832,00

2.

Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва

78000,00

Приватне підприємство "Медкрафт"

78000,00

3.

Продукти лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію

100000,00

ТОВ "Б-777"

51 192,00

4.

Гематологічний аналізатор

199 900,00

Фізична особа підприємець Сас Анатолій Володимирович

199 800,00

5.

Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби)

16 830,00

Закупівля не відбулась

 

6.

Лабораторні реактиви

6 304,00

ПрАТ Реагент

4 210,45

7.

Медичні матеріали

15040,00

ТОВ "ВІДЖИ МЕДІКАЛ УКРАЇНА"

14 966,07

8.

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (для дітей хворих на цукровий діабет)

130 000,00

Фізична особа підприємець Софлюк Юрій Володимирович

129 838,00

9.

Спирт етиловий 96%

6000,00

Закупівля не відбулась

 

10.

Медичні матеріали (шпателі, скарифікатори, шприци)

15800,00

ПП "ДУОМЕД УКРАЇНА"

13 854,00

11.

Медичні матеріали (Рукавиці, вата)

13 500,00

ТОВ "БАДМ-Б"

11 630,90

12.

Медичні матеріали (Маски)

6000,00

Закупівля не відбулась

 

13.

Медичні матеріали (окуляри захисні, распіратори, захисні костюми)

11200,00

Закупівля не відбулась

 

14.

Дез.засоби

25000,00

Закупівля не відбулась

 

15.

Дез.засоби

8000,00

ТОВ "ІМЕД"

3 738,00

16.

Тести на коронавірус

33000,00

ТОВ Окіра

32 956,00

17.

Спирт етиловий 96%

12 750,00

ТОВ "УКРСПЕЦ ІМПОРТ"

12 733,00

18.

Медичні матеріали (Маски)

12000,00

Закупівля не відбулась

 

19.

Медичні матеріали (Бинт, марля, рукавиці,вата)

16000,00

Закупівля не відбулась

 

20.

Дез.засоби

8000,00

Закупівля не відбулась

 

21.

Медичні матеріали (шапочки, халати, окуляри, костюми)

27000,00

Закупівля не відбулась

 

22

Распіратори FFP2-FFP3

3000,00

Физична особа підприєимець Сушин С.В.

2000,00

23

Код ДК 021:2015: 38410000-2 Лічильні прилади (інфрачервоний безконтактний термометр)

15000,00

Закупівля не відбулась

 

24

Медичні товари (халати, шапочки)

10400,00

Закупівля не відбулась

 

II квартал 2020р

Спрощені закупівлі

1

Інфрачервоний безконтактний

термометр

10000,00

Закупівля не відбулась

 

2

Маски

12000,00

Закупівля не відбулась

 

3

Рукавички нітрилові

7000,00

Закупівля не відбулась

 

4

Респіратори з клапанами

3500,00

Закупівля не відбулась

 

5

Маски

6000,00

Закупівля не відбулась

 

6

Рукавички нітрилові

4500,00

Закупівля не відбулась

 

7

Окуляри захисні

3000,00

ФОП БОЙКО ІВАН

СЕРГІЙОВИЧ

1999,00

8

Костюми одноразові

15000,00

ФОП БОЙКО ІВАН

СЕРГІЙОВИЧ

150000,00

9

Інфрачервоний безконтактний

термометр

7500,00

Закупівля не відбулась

 

10

Маски медичні

5000,00

Закупівля не відбулась

 

11

Сечоприймач

15000,00

Закупівля не відбулась

 

12

Респіратори

5500,00

ФОП СУШИНА МАРИНА

СЕРГІЇВНА

2000,00

13

Халат, бахіли, рукавиці

14150,00

Закупівля не відбулась

 

14

Маски

8000,00

ФОП «ГУРЕЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

6190,00

15

Сечотримачі

15000,00

ТОВ «БАДМ-Б»

13748,55

16

Комплект Спекталета з віскозою з пласт.стерж.в проб.12*150

2200,00

ФОП МИХАЙЛИЧЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ

2190,00

17

Рукавиці нітрилові

12000,00

Закупівля не відбулась

 

18

Скарифікатори,

Системи одноразові інфузійні для вливання лікарських засобів, Спиртові серветки, Бактерицидний пластир

5930,00

ПП «ДУОМЕД Україна»

3180,00

19

Маски

5000,00

ПП «ЛМГ»

4000,00

20

Халати одноразові на кнопках або ліпучках

15000,00

ПП «Релакс»

7790,00

21

Рукавиці нітрилові

16000,00

ТОВ «БАД-Б»

16000,00

22

Бахіли

1500,00

ТОВ «БАД-Б»

868,00

23

Кардіопапір, Рулон плоский

6850,00

ФОП «РЕПАЛО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ»

1000,00

24

Комплект Спекталета з віскозою з пласт.стерж.в проб.12*150

2200,00

ФОП МИХАЙЛИЧЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ

2199,00

25

Маски медичні

5000,00

Закупівля не відбулась

 

III квартал 2020р

Відкриті торги

1

ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі (легковий автомобіль RENAULT Duster або еквівалент)

420000,00

Закупівля не відбулась

 

2

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -33600000-6 Фармацевтична продукція

3500,00

Закупівля не відбулась

 

3

ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі (легковий автомобіль RENAULT Duster або еквівалент) 

420000,00

Скасована

 

4

ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі (легковий автомобіль RENAULT Duster або еквівалент)

430000,00

ТОВ Луцьк-Експо

427 450,00

5

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -33600000-6 Фармацевтична продукція

35000,00

Закупівля не відбулась

 

6

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -33600000-6 Фармацевтична продукція

28970,56

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б"

28970,56 

Спрощені закупівлі

1

ДК021-2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні(Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові elegance CT-X12№50)

8000,00

ФОП "ІВАНОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА"

7924,00 

2

33140000-3 Медичні матеріали (шапочки медичні одноразові)

3000,00

ПП "ДУОМЕД УКРАЇНА"

2660,00 

3

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (комплект Спекталета з віскозою з пластик.стержн. в проб. 12*150)

3700,00

Закупівля не відбулась

 

4

ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні(Стерильний аплікатор візкоза в транспортній пробірці пробірка без середовища пластиковий стержень)

7400,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛР"

5800 

5

ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Поточний ремонт приміщення Комунального підприємства Луцький центр первинної медичної допомоги 1 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 4 м Луцьк вул.Стрілецька 37)

161 964,71

ФОП Луцик Микола Вікторович

161 964,71 

6

ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали (Рукавички нітрилові S,M,L)

30000,00

Закупівля не відбулась

 

7

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні(Стерильний аплікатор візкоза в транспортній пробірці пробірка без середовища пластиковий стержень)

5000,00

Скасована

 

8

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні(Стерильний аплікатор візкоза в транспортній пробірці пробірка без середовища пластиковий стержень)

3700,00

ФОП "МИХАЙЛЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ"

3250,00 

IV квартал 2020р

Спрощені закупівлі

1

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт (влаштування доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення) будівлі та приміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №4 комунального підприємства «Луцький ценрт первинної медичної допомоги №1» на вул. Стрілецькій,37 в м. Луцьку. (ДК 021:2015- 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація)»

52194,00

Закупівля не відбулась

 

2

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт (влаштування доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення) будівлі та приміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 комунального підприємства «Луцький ценрт первинної медичної допомоги №1» на вул. Львівській,63 в м. Луцьку. (ДК 021:2015- 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація)»

60330,00

Закупівля не відбулась

 

3

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт (влаштування доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення) будівлі та приміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №4 комунального підприємства «Луцький ценрт первинної медичної допомоги №1» на вул. Стрілецькій,37 в м. Луцьку. (ДК 021:2015- 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація)»

52194,00

Закупівля не відбулась

 

4

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт (влаштування доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення) будівлі та приміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 комунального підприємства «Луцький ценрт первинної медичної допомоги №1» на вул. Львівській,63 в м. Луцьку. (ДК 021:2015- 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація)»

60330,00

Закупівля не відбулась

 

5

ДК 021:2015-09310000-5 «Електрична енергія» (Електрична енергія)

146160,00

Скасована

 

6

ДК 021:2015-09310000-5 «Електрична енергія» (Електрична енергія)

146160,00

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВОДА ТРЕЙД" КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"

88999,00 

Крім того за 12 місяців 2020р. було зроблено:

155 шт  додатків до річного плану закупівель за 1 квартал 

91 шт  додатків до річного плану закупівель за ІІ квартал.

72 шт. додатків до річного плану закупівель за ІІІ квартал

141 додатків до річного плану закупівель за ІІІ квартал

Всього за 12 місяців – 459шт.

108 шт. звітів про укладенні договори за 1 квартал 

50 шт звітів про укладенні договори за ІІ квартал

63 шт. звітів про укладені договори за ІІІ квартал

134 шт. звітів про укладені договори за IV  квартал

Всього за 12 місяців – 355шт.

Основні напрямки удосконалення роботи Центру

- Боротьба з поширенням коровірусної інфекції та надання первинної         медичної допомоги згідно наказів МОЗ України, Волинської облдержадміністрації, УОЗ ВОДА, УОЗ ЛМР;

- Проведення санітарно освітньої роботи щодо профілактики зараження короносірусної інфекції та інших інфекційних захворювань;

-   Проведення профілактичних щеплень згідно плану;

-   Продовжити  підписання декларацій з пацієнтами;

-   Робота по приєднанню амбулаторії с.Забороль з ФАПми, організація роботи- утворення АЗПСМ №5 с.Забороль з медичними пунктами в с.Великий Омеляник, с.Тарасове, с.Шепель, с.Боголюби;

-      Створення мобільної бригади в складі: 1 лікаря, 2 сестри медичні, водія для проведення щеплення проти COVID-19;

-    Брати активну участь в міських та обласних програмах;

-    Продовження запровадження енергозберігаючих технологій;

-  Підвищення кваліфікації лікарів та сестер медичних шляхом безперервного професійного розвиток, згідно наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446;

-   Продовження роботи та реалізації заходів Програми «Здоров’я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

 

Директор                                           Л. КРИВДІК

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті