Аналіз роботи КЗ «Луцький центр первинної медико – санітарної допомоги №1» за 2013 рік

КЗ «Луцький центр первинної медико – санітарної допомоги №1»   статистично обслуговує дорослого і дитячого населення – 62951 чол.; з них працездатного  віку – 38575 чол.;  дорослого населення – 50210 чол., дітей і підлітків – 12741 чол., пенсійного віку 11635 чол.

Проводячи аналіз показників роботи за 2014 р.  слідуюче:
План відвідувань за рік – 139067.
Всього відвідувань – 139495, що становить104% до плану квартального, із них відвідувань з профілактичною ціллю  44982 це становить 32,2%.
Закінчили лікування у сімейних лікарів –  83 %
Профілактичні огляди декретованої групи населення  становить – 7307 – 100%
Загальна поширеність – 67736 – 107601,2 на 100000 нас.
серед  дорослого населення  - 46772 – 93152,8 на 100000 нас.
Загальна захворюваність  – 29383  – 46676,0 на 100000 нас.
серед дорослого населення – 14322 – 28524,2 на 100000 нас.
Поширеність серед дітей і підлітків: -16964 – 133145,0 на 100000 нас
Захворюваність серед дітей і підлітків – 15061 – 118209,0 на 100000 нас.

В структурі поширеності серед дорослого населення:
І місце – захворювання   системи кровообігу –  23118 – 46042,6 на 100000 нас.
ІІ місце – захворювання органів дихання – 10884 -  21677,0 на 100000 нас.
ІІІ місце захворювання травлення  – 3581 – 7132,0 на 100000 нас.

В структурі захворювання  серед дорослого населення:
І місце – захворювання органів дихання – 9430 – 18781 на 100000 нас
ІІ місце – захворювання сечостатевої  системи  – 2397 – 4776,0 на 100000 нас.
ІІІ місце –  х-би системи кровообігу  – 706 – 1406,1 на 100000 нас.

В структурі поширеності серед дітей і підлітків:
І місце – захворювання органів  дихання – 13427 –  105384,2 на 100000 нас.
ІІ місце – хвороби  ендокринної системи– 719 – 5643,2 на 100000 нас.
ІІІ місце - хвороби  травлення – 660 – 5180,1  на 100000 нас.

В структурі  захворюваності:
І місце – захворювання органів дихання – 13315 – 104505,1 на 100000 нас.
ІІ місце  інфекційні захворювання  – 507 – 3979,2  на 100000 нас.
ІІІ місце – х-би шкіри  – 311 – 2441,1 на 100000 нас.

«Д» група по Центру  становить –  14119 хв., з них працездатного віку – 8399- 59,5%, дітей і підлітків – 1264 – 8,9% від загальної кількості  «Д» хворих.
У сімейних лікарів – 13821 хв.  – 97,9% з них дорослих 12557 – 90,8%,   дітей і підлітків -1264 – 9,1%.
Найбільша кількість диспансерних хворих з хвороби органу кровообігу і становить 8123 хв – 60,9%, з них працездатного віку – 3744 хв. – 49%.
Оглянуто і проліковано 8020 хв.  – 98,7%.

На другому місці хвороби органів травлення – 2261 хв.   – 11,5% від усієї«Д» групи, з них працездатного віку -  1595 хв.. – 18,9% від загальної кількості «Д» хворих. Оглянуто – 1994хв. – 85,7 %.
На третьому місці – хвороби нервової системи – 653 хв.  – 5,2%,
оглянуто – 653 хв. – 100%.

Серед  дітей і підлітків  найбільша  диспансерна група  по ендокринології – становить 470 хв.,  оглянуто 470 хв. – 100%.
ІІ місце – х-би  травлення   - 196 чол., оглянуто 196 чол. – 100%
ІІІ місце – х-би ока – 137 чол., оглянуто 137 – 100%

Кількість стаціонарів на дому  населення  становить -  1920
Кількість відвідувань м/с – 13485
Кількість відвідувань лікарем – 8036
На 1-го  лікаря –  66,2 стаціонари.
Середня тривалість  одного випадку лікування – 8,8

Кількість хворих, пролікованих  в денному стаціонарі – 582 хв
Проведено -5141 ліжко днів
Середній ліжко день 9,5

Всього зареєстровано 464 травм,  з них побутових – 246 травм, вуличних – 53  ДТП – 1, виробничих – 0,  у дітей – 126, у підлітків – 38.

Інфекційна захворюваність:
Кількість хворих інфекційними хворобами - 355, що становить  56,4 на 10000 нас.
Вітряна віспа – 197 – 31,3 на 10000 нас.
ГЕК – 99 – 15,7 на 10000 нас.
ХТІ – 16 – 2,5 на 10000 нас.
Скарлатина – 15 – 2,4 на 10000 нас.
Вірусний гепатит «А» –  17 – 2,7 на 10000 нас.
Сальмонельоз – 7 – 1,1 на 10000 нас.
Багряниця – 3 – 1,5 на 10000 нас.

Профілактичні щеплення заплановані на 2013 р. виконано:

 План Річний Виконано
 W1
 RW -
 RW4 (18р.)  61 60–99%
 RW5 АД  552 165–30%
 RW1(ревакц)  1054 915–86,8%

Із -  за відсутності вакцини АДП- м не були проведені щеплення згідно  плану RW4, RW1
Первиний вакцинальний комплекс дітям  до 1 року: на 100% не виконаний план, так як відсутня вакцина.
Підлягало – 557, зроблено – 320 – 48,6%
Реакція Манту – підлягало – 1340, зроблено – 46 – 3,4%
Полієміліт до 1 року – 557 – 248- 28%
БЦЖ – підлягало – 72 зроблено – 20 – 27,8%

Кількість  викликів до швидкої допомоги  становить – 824 викл. До хронічних хворих – 284 викл., що становить 34,5%   до всіх викликів; до осіб працездатного  віку – 295,що становить 35,8 %, до людей похилого віку – 529,  що становить  – 64,2%, до дітей – 116 викликів, що становить – 14,1%.

Тимчасова непрацездатність
Відкрито і закрито л/н  3370 , кількість днів 23410, тривалість 1 випадку 6,9, процент видачі л/л – 4,7

СМЕРТНІСТЬ:

Смертність по РАКСУ:
Всього померло  – 286 хв. що становить – 45,4 на 10000 нас. з них, працездатного віку – 55 чол. – 14,2  на 10000 працездатного нас.
Причиною смерті є:
І місце хвороби органів кровообігу –173 хв. – 27,5 на 10000 нас.
ІІ місце онкопатологія – 50 хв. – 7,9 на 10000 нас.
ІІІ місце органів травлення – 19 хв. – 3,0 на 10000 нас.

В працездатному віці – 55 хв.:
І місце онкопатологія  . –  14 хв. – 3,6 на 10000  працездатного нас.
ІІ місце  х-би кровообігу – 12 хв. – 3,1 на 10000 працездатного нас.
ІІІ місце травлення   – 8  хв.  – 2,1   на 10000 працездатного нас.

Смертність на дому 
Всього померло 136 хв. – 21,6 на10000 нас. 
в працездатному віці – 15 хв. – 3,9 на10000 нас.

Причиною смерті є:
І місце   х-би кровообігу 117 хв. – 18,6   – на 10000 нас.
ІІ місце онкопатологія – 31 хв. – 4,9 -  на 10000 нас.
ІІІ місце х-би ШКТ – 4 хв. – 0,7  на 10000 нас.
Серед працездатного населення:
І місце   онкопатологія –   8 хв. – 2,1– на 10000 нас.
ІІ місце - х-би кровообігу – 4 хв. – 1,0 на 10000 нас.

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась.
На обліку – 1046 в. – що складає  166,1  на 10000 населення, з них працездатного віку –331 хв. – 85,8 працездатного населення.
Вперше виявлено 104 хв., що становить 16,5 на 10000, з них працездатного віку – 46 хв. – 11,9 на 10000 нас.     
Морфологічно підтверджений діагноз у 104 хв., що складає -100%
Виявлено при м/о – 38 хв. – 36,5%
Померло 50 хв., що становить 7,9 на 10000 нас., з них працездатного вік – 14 хв., що становить 3,6  на 10000 нас. працездатного населення.
Показник летальності до одного року – 13 хв. – 26 %
Проліковано стаціонарно –60 хв.

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз.
під наглядом перебуває  333 хв. - на «Д» обліку що становить 52,8 на 10000 нас. Працездатного віку – 215  -55,7 на 10000 нас.
Вперше виявлено – 28 хв. – 4,4  на 10000 
•    З них прац. віку – 25хв. –  6,5  на 10000 нас.
•    Бацилярних хворих –  11 хв.  – 1,7 на 10000 нас.
•    Активний туберкульоз –  25 хв. 
•    Деструктивних форм –  9 хв.
Виявлено при п/о  – 19 хв. – 76%
Смертності на дому  немає 
Стаціонарно проліковано – 25 хв.

Використання параклінічних методів лікування, за рік:
ЕКГ – 7146
Лабораторія – 70177
Загально клінічних аналізів – 45175
Гематологічні – 19754
Імунологічні  –
Біохімічні – 5248
Фізпроцедур – 7780

Ведеться огляд жінок на цитологічне обстеження з ціллю раннього виявлення  онкозахворювань. Оглянуто  - 2817 жінок що становить  - 75,5%. План на рік  3731.
Виявлено 89 патологій:
Важка дисплазія – 0 чол.
Слабка дисплазія – 1 чол.
Помірна дисплазія – 3 чол.
Виявлено 85 проліферації епітелію.
       
Всього на обліку дітей – інвалідів – 207 чол.
Оглянуто – 207 чол. – 100%
Отримали амбулаторне лікування  - 207 чол.
Стаціонарне лікування – 32 чол. – 15,7%
Санаторно – курортне  лікування – 6 чол. – 13,7%

Прочитано 320 лекцій, проведено бесід – 10500, випущено – 28 санбюлетнів, виступи по телебаченню – 2, ЗМІ -  3  статті.

Залучення коштів
В 2013 р. залучено в БО «Муніципальна лікарняна каса»  18420 грн. Благодійна допомога від Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 14980 грн.

Основні напрямки удосконалення роботи Центру

•  Удосконалення роботи Центру у напрямку запровадження сучасних вимог з надання первинної медико-санітарної допомоги прикріпленому населенню.
•    Доукомплектування Центру персоналом відповідно до чинних штатних нормативів.
•  Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах.
•  Подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу (закупівля медобладнання, автотранспорту, що дасть можливість покращити умови праці сімейних лікарів, забезпечити робочі місця сімейних лікарів комп’ютерною технікою та покращити надання медичної допомоги пацієнтам.
•  У другій половині 2014 р. за кошти Світового банку заплановано провести ремонт додаткового приміщення по вул. Бенделіані, 7 площею 264 м. кв. для Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1.
•    Контроль за споживанням енергоносіїв.
•    Продовження запровадження енергозберігаючих технологій.


Головний лікар                                                                  Л. Кривдік

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті