Аналіз роботи КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» за І півріччя 2020р.

КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» фактично обслуговує дорослого і дитячого населення – 39358 чол., заключено декларацій 37552 чол., з них працездатного віку – 2001 чол., дітей- 11211 чол., пенсійного віку- 6509 чол.

За 6 місяців 2020р. заключено 2083 декларацій на медичне обслуговування населення.

Відвідування зменшилось у звязку з тим, що вузькі спеціалісти перейшли до «Консультативно-діагностичного центру КП «ЛМКЛ», а лікар-отоларинголог розрахувалась.         

         Всього відвідувань – 62510 , що становить 100%, ( 6міс 2019р. – 79139),  із них відвідувань з профілактичною ціллю  17894 це становить 29%.

        Закінчили лікування у сімейних лікарів –  86 %

№ з/п

 

Центр

6міс.2018

Центр

6міс.2019

Центр

6міс.2020

1

Народжуваність

(на 1000 населення)

2,5

2,9

+5,25

2

Смертність

(на 1000 населення)

0,7

1,2

2,2

3

Природний приріст

(на 1000 населення)

+1,8

+1,7

+2,5

 

Народжуваність-197 дітей (6 міс.2019-208 дітей)

 Група ризику станом на I півріччя 2020 року: 

ІХС з ГХ/ГХ

ЦД

БА

Онко: в т.ч. з них шийки матки/прям. кишки

tbs

Оздоровлення

амб.

стац.

сан-кур.

4190/1106

521

149

290- шийки матки-20, прямої кишки-17

58

3266

202

29

 

Серед дитячого населення: 

БА- 1, проліковано амбулаторно-1 дитина 

ЦД- 14, проліковано амбулаторно-14, стаціонарно-7 

Кількість стаціонарів на дому дещо збільшилась та   становить -  1071 (6міс.2019 –  1016)  

Кількість відвідувань м/с – 7497

Кількість відвідувань лікарем - 2142 

        На 1-го  лікаря –  46,57 стаціонари.

        Середня тривалість  одного випадку лікування  в місяць на одного лікаря стаціонари на дому – 7,0 

Кількість хворих, пролікованих  в денному стаціонарі зменшилась у звязку з карантинними умовами: 

(розгорнуто на 10 ліжок) – 130хв. (6міс.2019-141хв)

Проведено -1228 л/д 

Середній ліжко день 9,9 

Інфекційна захворюваність дещо зменшилась: 

     Кількість хворих інфекційними хворобами -137- 37,4 на 10 000 населення (6міс.2019р-174- 44,2)

Захворювання

6міс. 2019

6міс. 2020

Всього

На 10000 нас.

Всього

На 10000 нас.

Вітряна віспа

114

29,0

108

28,8

ГЕК

66

16,8

37

9,8

ХТІ

21

5,1

6

1,6

Скарлатина

2

0,5

1

0,3

Вірусний гепатит «А»

1

0,25

-

-

Сальмонельоз

-

-

-

-

Епідпаротит

-

-

-

-

Кір

47

12,0

-

-

COVID-19

0

-

75

20,0

 

Профілактичні щеплення заплановані на 2020р. виконано:

 

План річний

виконано

W1

-

-

RW

-

-

RW4( 16р.)

389

86-22,1%

АДП – м дорослі

1709

270-15,8%

RW1(ревакц)

-

-

 

Первиний вакцинальний комплекс дітям  до 1 року : 

Підлягало АКДП  -469 зроблено-138-29,4% 

Реакція Манту  - підлягало – 233, зроблено – 0 

Полієміліт до 1 року – 469- зроблено-143-30,5% 

БЦЖ(1 р. і старші ) – підлягало – 150, зроблено-10-6,7% 

КПК-1р- підлягало- 505, зроблено-165-32,7% 

КПК 2р і старші- підлягало-388- зроблено-65-16,8% 

КПК 6р.- підлягало-648- зроблено-246-38% 

АДП-М старші 7 р.- підлягало- 290 зроблено-78-27% 

Гепатит В3 до 1 року- підлягало-469 зроблено-73-15,6% 

Гепати В3 1 рік і старші-1000 зроблено-539-53,9%

Hib1 до 1 р. – 469 зроблено-160-34,1%

Hib2  1 р. і старші – 477 зроблено-177-37,1% 

Hib3  1 р. -505 зроблено-214-42,4%

Кількість  викликів до швидкої допомоги     

 Становить  -443 викл. ( 6міс.2019р. – 298 викл.)

        До хронічних хворих – 301 викл., що становить 68%   до всіх викликів; до осіб працездатного  віку –96,що становить 21,7 %, до людей похилого віку – 258 що становить   - 58,2% , до дітей – 89 викликів, що становить – 20,1%. 

Тимчасова непрацездатність

         Відкрито л/н-3407 і закрито л/н  2753, кількість днів 21546, тривалість 1 випадку 7,8, процент видачі л/л – 7,6

(6міс.2019 - 1944, кількість днів 11819, тривалість 1 випадку 6,6, процент видачі л/л – 8,2)

 Смертність на дому 

      Всього померло за 6міс- 40 хв. – 10,7 на 10000 нас.( 6міс.2019 - 45 хв. – 7,9 на 10000 нас.)

в працездатному віці – 3 хв. – 1,5 на 10000 нас.(6міс.2019р - 3 хв. – 1,6 на 10000 нас.)

          Причиною смерті є:

І місце   х-би кровообігу - 31 хв. – 8,3 – на 10000 нас. 

ІІ місце онкопатологія–   9 хв. – 2,4 -  на 10000 нас.

Серед працездатного населення-3хв.-1,5 

І місце- онкопатологія  –  3хв. – 0,5 на 10000 прац. нас.

Померло 2хв. з приводу COVID-19 

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась .

На обліку – 593 хв. – що складає  162,0  на 10000 нас, з них працездатного віку –216 хв. – 113,5 на 10000  працездатного населення. 

Вперше виявлено 33 хв., що становить 7,4 на 10000, з них працездатного віку – 11 хв. – 4,7 на 10000 прац. нас. (6міс.2019-27хв., працезд. Вік-8хв) 

О ст.-5 хв.-15,1%

І-ІІ ст. – 20 хв. – 60,6% 

ІІІ  ст. 32 хв. – 9,1%   

IV ст.- 5 хв.-15,1% 

І місце – хвороби ШКТ – 6хв.

ІІ місце – хронічний лімфо лейкоз та рак шкіри по 5хв.

III місце- рак шийки матки-4хв.

IV місце- рак молочної залози-3хв. 

        Морфологічно підтверджений діагноз у 33 хв., що складає -100%

        Виявлено при м/о –7хв. – 21,2%

        Померло 15 хв., що становить 40,0  на 100000 нас., з них працездатного віку – 5 хв., що становить 25,0  на 100000 нас. працездатного населення. 

        Показник летальності до одного року – 13 хв. – 14 %

        Проліковано стаціонарно –12 хв.

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз.

під наглядом перебуває  160 хв. - на «Д» обліку що становить 43,7 на 10000 нас. Працездатного віку – 124  -62,2 на 10000 нас.

Вперше виявлено – 2 хв.- 0,5 на 10000 нас., працездатного віку-2хв.

Бацилярних- 2хв., деструкт-2хв.

Використання параклінічних методів лікування

 

6 міс. 2019

6 міс.  2020

ЕКГ

6497

4812

Лабораторія

36056

40668

Загально клінічних аналізів

21376

22032

Гематологічні

11555

14760

Імунологічні

-

-

Біохімічні

3125

3876

Фізпроцедур

9607

3506

Масаж

440

130

 

Фізпроцедури на час карантину не проводяться. Масаж- масажист звільнений з роботи з 01.03.2020р. 

ЧАЕС:

Всього на обліку -121 чол., з них-81 дітей;

Оглянуто- 74 дит.- 61,2%; здорові-32 дитини-26%

Проліковано амбул. -42-34,7%;

Стаціонарно-0

Реаб. Центр-3-2,5% 

Ведеться огляд дітей  - інвалідів.        

Всього на обліку дітей – інвалідів – 213 чол.

Вперше встановлена  інвалідність – 5чол. 

Оглянуто – 183-79% 

Отримали амбулаторне лікування  - 183-79% 

Стаціонарне лікування – 9 чол-4,2%

Санаторно – курортне  лікування – 3 чол-1,4%

Реабілітаційний центр – 5-2,4%  

Прочитано 121 лекцій, проведено-бесід-3184, випущено- 57 санбуюлетнів, виступили по телебаченню- 3(директор),  відеоролики- 4 (сімейні лікарі)

Доступні ліки

За І квартал  2020.  виписано – 8288 рецептів

Заклад проводить закупівлю через систему PROZZORO. За 6 міс. 2020р. було закуплено, а саме:  

Звіт про проведенні закупівлі  за 1 квартал 2020р по

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 1"

з/п

Предмет закупівлі

Очікувана вартість закупівлі

грн.

Переможець

Сума закупівлі за договором

грн.

Відкриті торги

1

Фармацевтична продукція. Октанат МО 500 (Фактор коагуляції крові людини VIII (Соagulation factor VIII))

240000,00

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАТОМ»

237 861,00

Допорогові закупівлі

1.

Бензин А-92, Бензин А-95 (в талонах)

156 800,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД"

142 832,00

2.

Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва

78000,00

Приватне підприємство "Медкрафт"

78000,00

3.

Продукти лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію

100000,00

ТОВ "Б-777"

51 192,00

4.

Гематологічний аналізатор

199 900,00

Фізична особа підприємець Сас Анатолій Володимирович

199 800,00

5.

Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби)

16 830,00

Закупівля не відбулась

 

6.

Лабораторні реактиви

6 304,00

ПрАТ Реагент

4 210,45

7.

Медичні матеріали

15040,00

ТОВ "ВІДЖИ МЕДІКАЛ УКРАЇНА"

14 966,07

8.

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (для дітей хворих на цукровий діабет)

130 000,00

Фізична особа підприємець Софлюк Юрій Володимирович

129 838,00

9.

Спирт етиловий 96%

6000,00

Закупівля не відбулась

 

10.

Медичні матеріали (шпателі, скарифікатори, шприци)

15800,00

ПП "ДУОМЕД УКРАЇНА"

13 854,00

11.

Медичні матеріали (Рукавиці, вата)

13 500,00

ТОВ "БАДМ-Б"

11 630,90

12.

Медичні матеріали (Маски)

6000,00

Закупівля не відбулась

 

13.

Медичні матеріали (окуляри захисні, распіратори, захисні костюми)

11200,00

Закупівля не відбулась

 

14.

Дез.засоби

25000,00

Закупівля не відбулась

 

15.

Дез.засоби

8000,00

ТОВ "ІМЕД"

3 738,00

16.

Тести на коронавірус

33000,00

ТОВ Окіра

32 956,00

17.

Спирт етиловий 96%

12 750,00

ТОВ "УКРСПЕЦ ІМПОРТ"

12 733,00

18.

Медичні матеріали (Маски)

12000,00

Закупівля не відбулась

 

19.

Медичні матеріали (Бинт, марля, рукавиці,вата)

16000,00

Закупівля не відбулась

 

20.

Дез.засоби

8000,00

Закупівля не відбулась

 

21.

Медичні матеріали (шапочки, халати, окуляри, костюми)

27000,00

Закупівля не відбулась

 

22

Распіратори FFP2-FFP3

3000,00

Физична особа підприєимець Сушин С.В.

2000,00

23

Код ДК 021:2015: 38410000-2 Лічильні прилади (інфрачервоний безконтактний термометр)

15000,00

Закупівля не відбулась

 

24

Медичні товари (халати, шапочки)

10400,00

Закупівля не відбулась

 

25

Інфрачервоний безконтактний

термометр

10000,00

Закупівля не відбулась

 

26

Маски

12000,00

Закупівля не відбулась

 

27

Рукавички нітрилові

7000,00

Закупівля не відбулась

 

28

Респіратори з клапанами

3500,00

Закупівля не відбулась

 

29

Маски

6000,00

Закупівля не відбулась

 

30

Рукавички нітрилові

4500,00

Закупівля не відбулась

 

31

Окуляри захисні

3000,00

ФОП БОЙКО ІВАН

СЕРГІЙОВИЧ

1999,00

32

Костюми одноразові

15000,00

ФОП БОЙКО ІВАН

СЕРГІЙОВИЧ

150000,00

33

Інфрачервоний безконтактний

термометр

7500,00

Закупівля не відбулась

 

34

Маски медичні

5000,00

Закупівля не відбулась

 

35

Сечоприймач

15000,00

Закупівля не відбулась

 

36

Респіратори

5500,00

ФОП СУШИНА МАРИНА

СЕРГІЇВНА

2000,00

37

Халат, бахіли, рукавиці

14150,00

Закупівля не відбулась

 

38

Маски

8000,00

ФОП «ГУРЕЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

6190,00

39

Сечотримачі

15000,00

ТОВ «БАДМ-Б»

13748,55

40

Комплект Спекталета з віскозою з пласт.стерж.в проб.12*150

2200,00

ФОП МИХАЙЛИЧЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ

2190,00

41

Рукавиці нітрилові

12000,00

Закупівля не відбулась

 

42

Скарифікатори,

Системи одноразові інфузійні для вливання лікарських засобів, Спиртові серветки, Бактерицидний пластир

5930,00

ПП «ДУОМЕД Україна»

3180,00

43

Маски

5000,00

ПП «ЛМГ»

4000,00

44

Халати одноразові на кнопках або ліпучках

15000,00

ПП «Релакс»

7790,00

45

Рукавиці нітрилові

16000,00

ТОВ «БАД-Б»

16000,00

46

Бахіли

1500,00

ТОВ «БАД-Б»

868,00

47

Кардіопапір, Рулон плоский

6850,00

ФОП «РЕПАЛО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ»

1000,00

48

Комплект Спекталета з віскозою з пласт.стерж.в проб.12*150

2200,00

ФОП МИХАЙЛИЧЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ

2199,00

 

Крім того за I півріччя 2020р. зроблено:

155 шт  додатків до річного плану закупівель за I квартал 

91 шт. додатків до річного плану закупівель за II квартал 

Всього за I півріччя- 246 шт.  

108 шт. звітів про укладені договори за I квартал

50шт. звітів про укладенні договори за II квартал 

Всього за I півріччя – 158шт.

Основні напрямки удосконалення роботи Центру 

- Боротьба з поширенням коровірусної інфекції та надання первинної         медичної допомоги згідно наказів МОЗ України, Волинської облдержадміністрації, УОЗ ВОДА, УОЗ ЛМР;

- Проведення санітарно освітньої роботи щодо профілактики зараження короносірусної інфекції; 

-   Проведення профілактичних щеплень згідно плану;

-    Продовжити  підписання декларацій з пацієнтами;

-    В квітні місяці було введено в експлуатацію частину приміщення по вул. Бенделіані,7 площею 264 кв.м. для АЗПСМ №1, після реконструкції за кошти спів фінансування Світового Банку; 

-    30 квітня 2020р. заключний договір з НСЗУ щодо фінансування мобільної бригади на оплату праці медичним працівникам. 

-   Брати активну участь в міських та обласних програмах. 

-   Продовження запровадження енергозберігаючих технологій;

-   Підвищення кваліфікації лікарів та сестер медичних шляхом безперервного професійного розвитку, згідно наказу МОЗ України від 22.02.2019р. №446;

 

Директор                                           Л. КРИВДІК

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті