Аналіз роботи КП « Луцький центр первинної медичної допомоги №1» за 2019р.

Аналіз роботи

КП « Луцький центр первинної медичної допомоги №1»

за   2019р.

         КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» статистично обслуговує -  39328 чол.; з них працездатного  віку – 18488 чол.;  дорослого населення – 27047чол., дітей і підлітків – 12311чол., пенсійного віку 8317чол. 

Заключено декларацій - 35665, з них дітей до 18 р.- 10887 чол., дорослих-24787 чол.         

Проводячи аналіз показників роботи за  2019 р.  наступне: 

План відвідувань за рік –174373, план відвідувань на квартал   - 43593. 

         Всього відвідувань – 145833, що становить 84%, (  2018р. – 166567),  із них відвідувань з профілактичною ціллю  48533 це становить 33.3%. 

        Закінчили лікування у сімейних лікарів –  85 %

Профілактичні огляди декретованої групи населення  становить – 5600 – 100%. 

Народжуваність: народилось за  2019р. -451 дітей, становить населення -45,7 на 1000 дитячого населення. 

         «Д» група по Центру  становить – 6944 хв.( 2018р. – 6984хв.), з них працездатного віку – 3991 – 57%,( 2018 р. – 3927 ), дітей і підлітків – 649 – 16,3%( 2018 р. – 756 хв.) від загальної кількості  «Д» хворих, пенсійний вік – 2326 – 33% ( 2018р. – 2617) 

Кількість стаціонарів  на дому на тому ж рівні та    становить -  1950

( 2018 р. –  1978) 

Кількість відвідувань м/с – 8454 

Кількість відвідувань лікарем - 6308

         На 1-го  лікаря –  92,8 стаціонари.

        Середня тривалість  одного випадку лікування  в місяць на одного лікаря стаціонари на дому – 7,0

Кількість хворих, пролікованих  в денному стаціонарі на тому ж рівні

(розгорнуто на 10 ліжок) – 519 хв. (2018р -520 хв.) 

Проведено -5086 л/д 

Середній ліжко день 9,8 

Інфекційна захворюваність збільшилась: 

     Кількість хворих інфекційними хворобами -459 – 116,7 на 10000 населення 

( 2018р. –439 хв.)

Захворювання

2018 р.

2019 р.

Всього

На 10000 нас.

Всього

На 10000 нас.

Вітряна віспа

201

48,9

259

65,8

ГЕК

154

37,5

109

27,7

ХТІ

31

7,9

32

8,1

Скарлатина

20

4,9

3

0,8

Вірусний гепатит «А»

1

0,2

3

0,8

Вірусний гепатит «В»

-

-

1

0,2

Епідпаротит

4

1,0

-

-

Кір

19

4,6

50

12,7

Сальмональоз

9

2,2

2

0,5

 

Профілактичні щеплення заплановані на 2019 р. виконано: 

 

План річний

виконано

W1

-

-

RW

-

-

RW4( 16р.)

281

315-112 %

АДП – м дорослі

1489

1390-93,3%

RW1(ревакц)

-

-

 

Первиний вакцинальний комплекс дітям  до 1 року : 

Підлягало АКДП  -446, зроблено-426-95,5% 

Реакція Манту  - план – 380, зроблено – 0 

Полієміліт до 1 року – 446, зроблено  –312-68,8% 

БЦЖ(1 р. і старші ) – підлягало – 90 зроблено – 65-72,2%

КПК 1р.- підлягало 501 – зроблено -462-92,2% 

КПК 2р і старші- підлягало-425, зроблено-405-95,3% 

КПК 6р.- підлягало-58-зроблено-736-1269% 

Гепатит до 1 р.-підлягало-446-зроблено-736-165%  

Кількість  викликів до швидкої допомоги     

 Становить  -778 викл. ( 2018р. – 825 викл.)

        До хронічних хворих – 382 викл., що становить 49%   до всіх викликів; до осіб працездатного  віку –254,що становить 32,6 %, до людей похилого віку – 249 що становить   - 32% , до дітей – 275 викликів, що становить – 35,3%.

Тимчасова непрацездатність

         Відкрито л/н-6479 і закрито л/н  6353, кількість днів 41053, тривалість 1 випадку 6,4 

(2018р.- 5729, кількість днів 22881, тривалість 1 випадку 5,8, процент видачі л/л – 8,2) 

 Смертність на дому 

      Всього померло за 2019р. - 99 хв. – 25,2  на 10000 населення 

в працездатному віці – 9 хв. – 4,9 на 10000 населення 

діти до 17 років-1чол., (С71.2)-0,8 на 10000 населення 

          Причиною смерті є:

І місце   х-би кровообігу -  65хв. – 16,5 – на 10000 нас.

ІІ місце онкопатологія–   30 хв. – 7,6 -  на 10000 нас. 

ІІІ місце ШКТ    –   2 хв. –   0,5 -  на 10000 нас. 

Серед працездатного населення-9хв.

І місце- онкопатологія  –  6 хв. – 1,3 на 10000 прац. нас. 

II місце ШКТ-Травми-Хвороби ССС- по 1хв.-0,25 на 10000 прац. нас. 

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась . 

На обліку – 547 хв. – що складає  139,0  на 10000 нас, з них працездатного віку –210 хв. – 113,6 на 10000  працездатного населення. 

Вперше виявлено 82 хв., що становить 20,8 на 10000, з них працездатного віку – 16 хв. – 8,5 на 10000 прац. нас. (2018 р. вперше виявлено-51 хв., з них працездатного віку -12 хв.) 

І-ІІ ст. – 54 хв. – 69,5%

ІІІ  ст. –15 хв. – 18,3% 

IV ст.- 13хв.-15,8%   

І місце – хвороби ШКТ- 26 хв. 

II сечостатевої системи –  18 хв. 

ІІI місце – рак шкіри-13 хв.

IV місце-молочної залози-10 хв. 

V місце- хвороба легень-5 хв. 

На кінець року знаходяться на обліку-593 хв., з них працездатного віку-216 хв. 

Морфологічно підтверджений діагноз у 82 хв., що складає-100 %

        Виявлено при м/о –18 хв. – 22% 

        Померло 36 хв., що становить 91,5  на 100 000 нас., з них працездатного віку – 10 хв., що становить 54,1  на 100000 нас. працездатного населення. 

        Показник летальності до одного року – 12 хв. – 14,6 % 

        Кількість хворого до 1 року-82 чол.

        Проліковано стаціонарно –24 хв. 

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз.

під наглядом перебуває  148 хв. - на «Д» обліку що становить 37,6 на 10 000 нас. Працездатного віку – 115  -62,2 на 10000 нас. 

Вперше виявлено – 12 хв.-3,0 на 10000 нас., працездатного віку- 9 хв.-4,9 на 10 000 нас. (2018 р.-4хв.) 

Бацилярних -9 хв.-2,3 на 10 000 нас. 

Деструктивні форми-5 хв.-1,3 на 10 000 нас.

Виявлено при п/о  –10 хв. – 83,3% 

Смертності на дому  немає

Стаціонарно проліковано – 12 хв. 

На кінець року перебуває -160 хв., з них працездатного віку -124 хв.

Використання параклінічних методів лікування

 

2018 р.

2019 р.

ЕКГ

12488

11981

Лабораторія

80021

82265

Загально клінічних аналізів

44709

42421

Гематологічні

25529

32181

Імунологічні

-

-

Біохімічні

5695

7663

Фізпроцедур

18242

18331

Масаж

1450

1800

 Ведеться огляд жінок на цитологічне обстеження з ціллю раннього виявлення  онкозахворювань. Оглянуто  - 2921  жінок що становить  - 65% . 

План за 2019 р.-4500 

Виявлено 20 патологій: 

Слабка дисплазія – 17 чол. 

Помірна дисплазія –2 чол.

Важка дисплазія-1 

Виявлено 189 проліферації епітелію.

Направлено на мамографію- 329 чол. 

Ведеться огляд дітей  - інвалідів.       

Всього на обліку дітей – інвалідів – 222 чол.

Вперше встановлена  інвалідність – 20 чол. Вибули за віком (18 р)-12хв., з них 1 дитина -померла. 

Оглянуто – 208 чол. – 93,7% 

Отримали амбулаторне лікування  - 198 чол. – 89%

Стаціонарне лікування – 13 чол. – 5,9% 

Санаторно – курортне  лікування – 13 чол. – 5,9% 

Реабілітаційний центр – 4чол. – 1,8% 

По нозології 

І місце – вроджені аномалії – 77чол.– 34,7%

ІІ місце  - нервова система – 38чол.  – 17,1 %

III місце- розлади психіки-25 чол.-11,3 %

ІV місце – ендокринна система – 23 чол. – 10,4 %

Вперше отримали інвалідність – 20 дітей,  вибуло 18років – 12 чол. 

По нозології: 

- психічно хворі-7 чол. 

-вроджені аномалії (вади розвитку)-5 чол., 

- ендокринологія -  1 чол., 

- хвороби кістково-м’язевої системи-2 чол. 

- новоутворення-1 чол., 

- ураження нервової системи- 3 чол.

Прочитано 1609 лекцій , проведено бесід – 19840, випущено – 89 санбюлетнів, виступи по телебаченню –2 ( директор)

Залучення коштів

За 2019 р. залучено в БО «Муніципальна лікарняна каса»  85780 грн.-100%. За кошти БО «Муніципальна лікарняна каса» були закуплені та встановлені двері в АЗПСМ №1 вартістю 25293,41 грн.  

Заклад проводить закупівлю через систему PROZZORO. За 2019 р. були закуплено, а саме: 

 

Предмет торгів

 

Бюджет

 

Сума договору

 

Тип процедури

Теплова енергія та послуги централізованого постачання гарячої води

 

336841,30

336841,30

Переговорна процедура

Електрична енергія

99000

99000

Звіт про укладений договір

Бензин

180000,00

159885,40

Допорогова закупівля

Фактор VIII коагуляції крові людини 500 МО. Порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій разом з розчинником. (Для дітей)

198800,00

164780,00

Допорогова закупівля

Спеціальний продукт харчування для дітей від 13 років та дорослих, хворих на фенілкетонурію Р-АМ 3 / Ф-АМ 3 (або еквівалент)

106600,00

101280,00

Допорогова закупівля

Тести

4500,00

2086,50

Допорогова закупівля

Медичні матеріали

5760,00

5298,2

Допорогова закупівля

Хімічні реактиви

2837,80

2837,80

Звіт про укладений договір

Вироби медичного призначення різні

3468,25

3468,25

Звіт про укладений договір

Медичне обладнання

70992

67077,00

Допорогова закупівля

Фармацевтична продукція

4043,04

4043,04

Звіт про укладений договір

Тести

3380,00

2782,00

Допорогова закупівля

Медичне обладнання

44300

34310,62

Допорогова закупівля

Фармацевтична продукція

1240

1089,86

Допорогова закупівля

Тести

3150,00

2364,70

Допорогова закупівля

Тести

3380

2782,00

Допорогова закупівля

Хімічні реактиви

1650

1332,00

Допорогова закупівля

Тести

3450

2005,00

Допорогова закупівля

 

Звіт про проведенні закупівлі  за 4 квартал 2019р по

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 1"

з/п

Предмет закупівлі

Очікувана вартість закупівлі

грн.

Переможець

Сума закупівлі за договором

грн.

1.

Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Електрокардіограф)

23000,00

ТОВ "АСКО Фарм"

23000,00

2.

Швидкі імунохроматографічні тести для визначення антитіл до ВІЛ 1, 2 типу .

12 000,00

ТОВ МЕДЛІДЕР 24

4 298,00

3.

Мікроскоп бінокулярний.

10 500,00

ФОП " ПЕТРЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ"

9 690,00

4.

Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби)

3 025,00

Закупівля не відбулась

 

5.

Лабораторні реактиви.

10 896,00

Закупівля не відбулась

 

6.

Лабораторні реактиви.

12 000,00

ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВАЛЛЕНТА "

11 896,65

7.

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.

23 829,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА-СПЕКТР"

23 816,00

8.

Агрохімічна продукція

3 025 ,00

Закупівля не відбулась

 

9.

Медичні матеріали.

8 805,00

ПП "ДУОМЕД УКРАЇНА"

8 631,00

10.

«Фармацевтична продукція» (медпрепарати інші)

5 000,00

ТОВ "БаДМ"

4 287,70

11.

Медичні матеріали

6 612,00

ТОВ Окіра

5 384,99

12.

Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Електрокардіограф)

23000,00

Закупівля не відбулась

 

13.

Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Електрокардіограф)

23000,00

Закупівля не відбулась

 

14.

Лабораторні реактиви.(Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові elegance CT-X12№50)

6 000,00

ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВАЛЛЕНТА "

5 986,65

15.

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Столик пеленальний, ваги електронні дорослі, ширма для кабінетів двосекційна, мішок ручний АМБУ, сумка сімейної медсестри)

26 840,00

Закупівля не відбулась

 

16.

Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Електрокардіограф)

46 000,00

Закупівля не відбулась

 

17.

Дез.засоби

8 720,00

Товариство з обмеженою відповідальністю "Волиньфармімпекс"

8 469,00

18.

Засоби для догляду за руками та нігтями

6400,00

Закупівля не відбулась

 

19.

Спирт

3300,00

ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ПРОГРЕС 17"

3 298,60

20.

Медичні матеріали

10 900,00

ПП "ДУОМЕД УКРАЇНА"

10 775,60

21.

Теплова енергія та послуги централізованого постачання гарячої води

391 131,96

Оголошено переговорну скорочену процедуру закупівлі договір можна підписувати

15 січня 2020р.

 

Загальна сума оголошень -  1542 080,00 грн.

 

Загальна укладених договорів – 129 379,20 грн.

Закупівля не відбулася на очікувану суму -142 186,00 грн.

 

Загальна сума економії – 106 097,00 грн.

 

 

Крім того за 4 квартал було зроблено 116 додатків до річного плану закупівель. 

            За кошти Національної служби охорони здоров’я було проведено ремонт дашка та відкосів вхідних дверей (після монтажу) на суму 11 083 грн.

Проведено заміну старих жалюзі на вікнах в АЗПСМ №1 на суму 16 200 грн., та були закуплені стільці в АЗПСМ №1,2 загальною вартістю 15 000грн. 

За депутатські кошти були закуплені меблі в АЗПСМ №2 на суму 22 600 грн. 

Були закуплені 4 апарата ЕКГ на суму 93 тис. грн.

Основні напрямки удосконалення роботи Центру

-  Виконання наказу управління охорони здоровч Луцької міської ради  від  

22.02.2019р. №67/17-3 «Про створення консультативно-діагностичного центру»

-  Продовжити  підписання декларацій з пацієнтами 

-  Постійно проводити розяснювальну роботу серед пацієнтів, щодо основних  кроків підписання  декларацій; 

-  Продовжити виписувати електронні рецепти на ліки; електронні картки 

-  Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах; 

-  Подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

-  На початку 2020р. запланована здача додаткового приміщення по вул. Бенделіані, 7 площею 264 м. кв. для Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1;

-  Брати активну участь в міських та обласних програмах. 

-  Продовження запровадження енергозберігаючих технологій. 

-  Покращити матеріально технічну базу  закладу, забезпечити 100% медичним обладнанням  згідно наказу МОЗ України №148.

Директор                                Л. КРИВДІК

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті