Аналіз роботи КП « Луцький центр первинної медичної допомоги №1» за I півріччя 2019р.

КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» статистично обслуговує -  39358 чол.; з них працездатного  віку – 18488 чол.;  дорослого населення – 27047чол., дітей і підлітків – 12311чол., пенсійного віку 8317чол.

Заключено декларацій - 31333, з них дітей до 17 р.- 9484 чол.           

Проводячи аналіз показників роботи за  І півріччя  2019 р.  наступне:

План відвідувань за рік –174373, план відвідувань на квартал   - 43593.

         Всього відвідувань – 79139, що становить 100%, ( І пів. 2018р. – 56540),  із них відвідувань з профілактичною ціллю  27910 це становить 35,3%.

        Закінчили лікування у сімейних лікарів –  86 %

Профілактичні огляди декретованої групи населення  становить – 3000 – 100%.

Народжуваність: народилось за I пів. 2019р. -208 дітей, становить населення-16,9 на 1000 дитячого населення.

         «Д» група по Центру  становить – 6944 хв.( І пів. 2018р. – 7062хв.), з них працездатного віку – 3991 – 57%,( І пів.2018 – 4237 ), дітей і підлітків – 649 – 16,3%( І пів. 2018 – 842 хв.) від загальної кількості  «Д» хворих, пенсійний вік – 2326 – 33% ( І пів.2018 – 2953)

         У сімейних лікарів – 6779 – 96,6%  ( І пів. 2018 – 6841 хв. ),  з них дорослих – 6080 (І пів. 2018 – 5999 ), дітей і підлітків -649-16,3% (І пів. 2018– 842 ). Оглянуто і проліковано  за  І півріччя 2019р.  – 5234– 75,4%.

         Найбільша кількість диспансерних хворих  серед дорослого населення  хвороби органу кровообігу і становить 3492 хв. – 51,5% ( І пів.2018 – 3436 хв), з них працездатного віку – 1858 хв. – 46,6% ( І пів.2018 – 1865 хв.). Оглянуто і проліковано – 2895 – 83% (І пів. 2018–3183 хв.)

           На другому місці хвороби органів травлення – 845– 12,5% від усієї «Д» групи (І пів.2018 – 1123 хв.), з них працездатного віку – 563 – 14,1 % від загальної кількості «Д» хворих (І пів. 2018– 802 хв.).Оглянуто – 754 – 89,2%.(І пів. 2018 – 896хв.)

  На третьому місці  - хвороби органів дихання 307– 4,5%,

(І пів.2018 – 372 хв. ), з них працездатного віку – 160 – 4,0 % від загальної кількості «Д» хворих.  Оглянуто – 302 хв. – 98,4%.

         Серед  дітей і підлітків  найбільша  диспансерна група  по ендокринології –становить 381 хв. – 58,8% - 46,5,  оглянуто 298 хв. – 78,2%.

ІІ місце – х-би  травлення   - 128 чол. – 19,7%, оглянуто 128чол. – 100%

ІІІ місце – х-би дихання  –82 чол. – 12,6%, оглянуто 82чол. – 100%

Кількість стаціонарів  на дому дещо зменшилась  та   становить -  1016

( І пів.2018 –  1032)

Кількість відвідувань м/с – 7112

Кількість відвідувань лікарем - 3036

        На 1-го  лікаря –  50,8 стаціонари.

        Середня тривалість  одного випадку лікування  в місяць на одного лікаря стаціонари на дому – 7,0

Кількість хворих, пролікованих  в денному стаціонарі збільшилась 

( розгорнуто на 10 ліжок) – 257 хв. (I пів.2018р-102 хв)

Проведено -2518 ліжко днів

Середній ліжко день 9,8

Інфекційна захворюваність дещо збільшилась:

     Кількість хворих інфекційними хворобами -252, - 64,0 на 10000 населення

( І пів.2018 –249 – 60,6)

Захворювання

І пів. 2018

І пів. 2019

Всього

На

10000 нас.

Всього

На

10000 нас.

Вітряна віспа

137

31,0

114

29,0

ГЕК

72

17,5

66

16,8

ХТІ

15

8,5

21

5,3

Скарлатина

9

2,2

2

0,5

Вірусний гепатит «А»

-

-

1

0,25

Вірусний гепатит «В»

2

0,5

-

-

Епідпаротит

4

1,0

-

-

Кір

8

2,0

47

12,0

 

Профілактичні щеплення заплановані на 2019 р. виконано:

 

План річний

виконано

W1

-

-

RW

-

-

RW4( 16р.)

281

22-7,8%

АДП – м дорослі

1489

333 – 22,4%

RW1(ревакц)

-

-

Первиний вакцинальний комплекс дітям  до 1 року :

Підлягало АКДП  -446, зроблено –121 – 40,4%

Реакція Манту  - план – 380, зроблено – 0

Полієміліт до 1 року – 446, зроблено  –121-  40,4%

БЦЖ(1 р. і старші ) – підлягало – 90 зроблено – 0

КПК 1р.- підлягало 501 – зроблено 196 – 39,1%

КПК 2р і старші- підлягало-174-зроблено-271-155,7%

КПК 6р.- підлягало-58-зроблено-498-858%

 

Кількість  викликів до швидкої допомоги     

 Становить  -298 викл. ( І пів .2018р. – 128 викл.)

        До хронічних хворих – 191 викл., що становить 64,1%   до всіх викликів; до осіб працездатного  віку –87,що становить 30 %, до людей похилого віку – 130 що становить   - 43,6% , до дітей – 81 викликів, що становить – 27,2%.

Тимчасова непрацездатність

         Відкрито л/н-3574 і закрито л/н  2754, кількість днів 22328, тривалість 1 випадку 8,1

(І пів.2018 - 3076, кількість днів 17457, тривалість 1 випадку 5,7, процент видачі л/л – 8,2)

 Смертність на дому

      Всього померло за I пів- 45 хв. – 11,4  на 10000 нас.( І пів.2018 - 16 хв. – 39 на 10000 нас.)

в працездатному віці – 3 хв. – 1,6 на 10000 нас.(І пів.2018р - 4 хв. – 21,6

на 10000 нас.)

діти до 17 років-1чол., (С71.2)-0,8 на 10000 нас.

          Причиною смерті є:

І місце   х-би кровообігу -  31хв. – 7,9 – на 10000 нас.

ІІ місце онкопатологія–   12 хв. – 3,1 -  на 10000 нас.

ІІІ місце ШКТ    –   1 хв. –   0,3 -  на 10000 нас.

Серед працездатного населення-3хв.

І місце- онкопатологія  –  2 хв. – 1,1 на 10000 прац. нас.

II місце ШКТ- 1хв.-0,55 на 10000 прац. нас. 

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась.

На обліку – 547 хв. – що складає  139,0  на 10000 нас, з них працездатного віку –210 хв. – 113,6 на 10000  працездатного населення.

Вперше виявлено 27 хв., що становить 2,5 на 10000, з них працездатного віку – 8 хв. – 2,2 на 10000 прац. нас. (I пів.2018 вперше виявлено-51 хв., з них працездатного віку -12 хв.)

І-ІІ ст. – 21 хв. – 78,8%

ІІІ  ст. –5 хв. – 18,5%

IV ст.- 1хв.-3,7%  

І місце – хвороби ШКТ- 11 хв.

II сечостатевої системи –  8 хв.

ІІI місце – молочної залози – 5 хв.

IV місце-хвороба легень-1 хв.

V місце-рак шкіри-2 хв.

        Морфологічно підтверджений діагноз у 27 хв., що складає -100%

        Виявлено при м/о –7 хв. – 26%

        Померло 12 хв., що становить 30,5  на 100000 нас., з них працездатного віку – 2 хв., що становить 10,8  на 100000 нас. працездатного населення.

        Показник летальності до одного року – 8 хв. – 7,7 %

        Кількість хворого до 1 року-104 чол.

        Проліковано стаціонарно –12 хв.

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз.

під наглядом перебуває  148 хв. - на «Д» обліку що становить 37,6 на 10000 нас. Працездатного віку – 115  -62,2 на 10000 нас.

Вперше виявлено – 7 хв.-1,8 на 10000 нас., працездатного віку- 5 хв.-2,7 на 10000 нас. ( I пів.2018 р.-1хв.)

Бацилярних -4хв.-1,0 на 10000 нас.

Деструктивні форми-4 хв.-1,0 на 10000 нас.

Виявлено при п/о  –4  хв.

Смертності на дому  немає

Стаціонарно проліковано – 7 хв.

Використання параклінічних методів лікування

 

І півріччя 2018

І півріччя  2019

ЕКГ

6564

6497

Лабораторія

31153

36056

Загально клінічних аналізів

19770

21376

Гематологічні

9133

11555

Імунологічні

94

-

Біохімічні

2156

3125

Фізпроцедур

9854

9607

Масаж

450

640

 

Ведеться огляд жінок на цитологічне обстеження з ціллю раннього виявлення  онкозахворювань. Оглянуто  - 1457  жінок що становить  - 88% . План на  І півріччя – 1650

Виявлено 15 патологій:

Слабка дисплазія – 12 чол.

Помірна дисплазія –2 чол.

Важка дисплазія-1

Виявлено 69 проліферації епітелію.

 

Ведеться огляд дітей  - інвалідів.       

Всього на обліку дітей – інвалідів – 207 чол.

Вперше встановлена  інвалідність – 6 чол.

Оглянуто – 128 чол. – 62%

Отримали амбулаторне лікування  - 128 чол. – 62%

Стаціонарне лікування – 12 чол. – 5,8%

Санаторно – курортне  лікування – 2 чол. – 0,97%

Реабілітаційний центр – 4чол. – 1,9%

По нозології

І місце – вроджені аномалії – 80чол.– 38,6%

ІІ місце  - нервова система – 40чол.  – 19,3 %

ІІІ місце – ендокринна система – 21 чол. – 10,0 %

Вперше отримали інвалідність – 6 дітей,  вибуло 18років – 12 чол.

По нозології:

-вроджені аномалії (вади розвитку)-2 чол.,

- ендокринологія -  2 чол.,

- хвороби кістково-мязевої системи-2 чол.

Прочитано 580 лекцій , проведено бесід – 12875, випущено – 67санбюлетнів, виступи по телебаченню –2 ( директор)

Залучення коштів

За І півріття  2019 р. залучено в БО «Муніципальна лікарняна каса»  62120 грн.-100

Заклад проводить закупівлю через систему PROZZORO. За I півріччя 2019 р. були закуплено, а саме:

Предмет торгів Бюджет Сума договору Тип процедури
Теплова енергія та послуги централізованого постачання гарячої води 336841,30 336841,30 Переговорна процедура
Електрична енергія 99000 99000 Звіт про укладений договір
Бензин 180000,00 159885,40 Допорогова закупівля
Фактор VIII коагуляції крові людини 500 МО. Порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій разом з розчинником. (Для дітей) 198800,00 164780,00 Допорогова закупівля
Спеціальний продукт харчування для дітей від 13 років та дорослих, хворих на фенілкетонурію Р-АМ 3 / Ф-АМ 3 (або еквівалент) 106600,00 101280,00 Допорогова закупівля
Тести 4500,00 2086,50 Допорогова закупівля
Медичні матеріали 5760,00 5298,2 Допорогова закупівля
Хімічні реактиви 2837,80 2837,80 Звіт про укладений договір
Вироби медичного призначення різні 3468,25 3468,25 Звіт про укладений договір
Медичне обладнання 70992 67077,00 Допорогова закупівля
Фармацевтична продукція 4043,04 4043,04 Звіт про укладений договір
Тести 3380,00 2782,00 Допорогова закупівля
Медичне обладнання 44300 34310,62 Допорогова закупівля
Фармацевтична продукція 1240 1089,86 Допорогова закупівля
Тести 3150,00 2364,70 Допорогова закупівля
Тести 3380 2782,00 Допорогова закупівля
Хімічні реактиви 1650 1332,00 Допорогова закупівля
Тести 3450 2005,00 Допорогова закупівля
Всього проведено закупівель: 18 закупівель - переговорна процедура -1 шт. - допороові закупівлі - 13 шт. - звіт про укладений договір – 4 Всього укладено договорів - 18 шт.

Загальна сума оголошень - 1073392,39 грн.Загальна укладених договорів - 993263, 67 грн. Загальна сума економії – 80128,72 грн.

 

Основні напрямки удосконалення роботи Центру

-         Продовжити  підписання декларацій з пацієнтами;

-         Постійно проводити розяснювальну роботу серед пацієнтів, щодо основних  кроків підписання  декларацій;

-         Продовжити виписувати електронні рецепти на ліки; електронні картки

-         Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах;

-         Подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-         В 2019р. запланована здача додаткового приміщення по вул. Бенделіані, 7 площею 264 м. кв. для Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1;

-         Брати активну участь в міських та обласних програмах.

-         Продовження запровадження енергозберігаючих технологій.

-         Покращити матеріально технічну базу  закладу, забезпечити 100% медичним обладнанням  згідно наказу МОЗ України №148.

 

Директор                                                  Л. КРИВДІК

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті