Аналіз роботи КП Луцький центр ПМД №1 за 2018 рік

КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» фактично обслуговує дорослого і дитячого населення – 41111 чол.;статистично -39358 чол., з них працездатного  віку – 18488 чол.;  дорослого населення – 28732 чол., дітей і підлітків – 12379чол., пенсійного віку 8595 чол.,

Проводячи аналіз показників роботи за 2018 відмічаємо наступне:

План відвідувань за рік –174 373.

         Всього відвідувань – 196 567, що становить 113% від річного плану (2017р. – 87589),  із них відвідувань з профілактичною ціллю  74 798,  це становить 38%.

        Закінчили лікування у сімейних лікарів –  83,5 %

Профілактичні огляди декретованої групи населення  становить

– 6086  – 100%

№ з/п

 

Центр

за

2017р.

Центр

за

2018р.

1

Народжуваність ( на 1000 населення)

12,7

10,6

2

Смертність ( на 1000 населення)

5,9

5,0

3

Природний приріст ( на 1000 населення)

+6,8

+4,4

 

         «Д» група по Центру  становить – 6 984  хв.( 2017р. – 7159хв.), з них працездатного віку – 3927 – 56,2 %,( 2017р. – 3937), дітей і підлітків –756  – 12,4%( 2017р. – 890  хв.) від загальної кількості  «Д» хворих.

         У сімейних лікарів – 6763 – 95,1 % , з них дорослих – 6007-83,5%, дітей і підлітків-756-12,4%. Оглянуто і проліковано за 2018р -6639, діти оглянуті-100%.

         Найбільша кількість диспансерних хворих  серед дорослого населення  хвороби органу кровообігу і становить 3 436   хв. – 57,2% ,з них працездатного віку – 1865 хв. – 31,0 %. Оглянуто і проліковано – 3321 –92,6%.

           На другому місці хвороби органів травлення – 1123– 18,7% від усієї «Д» групи, з них працездатного віку – 802 – 16,9 % від загальної кількості «Д» хворих (2017р.– 824 хв. – 11,2%).Оглянуто – 1018  - 90,7%.

  На третьому місці  - хвороби органів дихання–372 – 6,2%,

з них працездатного віку – 241 – 5,1% від загальної кількості «Д» хворих.  Оглянуто – 371 хв. – 100%.

         Серед  дітей і підлітків  найбільша  диспансерна група  по ендокринології –становить 306 хв. – 40,5%,  оглянуто 350 хв. – 114%.

ІІ місце – х-би  травлення   - 133 чол., оглянуто 133чол. –100%

ІІІ місце – х-би дихання  –80чол., оглянуто 90– 112%

Кількість стаціонарів на дому населення  становить -  1 978

                                                                                (2017р. –  1 992)

Кількість відвідувань м/с – 11868

Кількість відвідувань лікарем – 7912,

з  них стаціонар на дому у дітей- 518.

        На 1-го  лікаря –  98,9 стаціонари.

        Середня тривалість  одного випадку лікування  в місяць на одного лікаря стаціонари на дому – 6,0

Кількість хворих, пролікованих  в денному стаціонарі  ( розгорнуто на 10 ліжок)– 520 хв. ( кількість пролікованих за 2018р. зменшилось в зв'язку  з тим, що в АЗПСМ №3 ( вул. Корольова,3)  з 28.07.2017р. проводився ремонт)

Проведено -5460 ліжко/ днів

Середній ліжко день 10,5

Інфекційна захворюваність дещо зменьшилась:

     Кількість хворих інфекційними хворобами – 439-106,8 на 10000нас

(2017р. – 462)

Захворювання

2018р.

 2017р.

Всього

На 10000 нас.

Всього

На 10000 нас.

Вітряна віспа

201

48,9

258

65,2

ГЕК

154

37,5

145

36,3

ХТІ

31

7,5

26

6,2

Скарлатина

20

4,9

33

8,1

Вірусний гепатит «А»

1

0,2

2

0,6

Сальмонельоз

9

2,2

-

-

Епідпаротит

4

1,0

-

-

Кір

19

4,6

-

-

Вірусний гепатит «В»

-

-

1

0,3

 

Профілактичні щеплення заплановані на 2018 р. виконано:

 

План річний

виконано

W1

-

-

RW

-

-

RW4( 16р.)

 

 

АДП – м дорослі

565

779-138%

RW1(ревакц)

-

-

Первиний вакцинальний комплекс дітям  до 1 року:

Підлягало АКДП  -536, зроблено –135 –25%

Реакція Манту  - підлягало – 299, зроблено – 149 – 49,8%

Полієміліт до 1 року – 536, зроблено  – 139- 25,9%

БЦЖ( до 1 року) – підлягало – 279 зроблено – 123 – 44,3%

Гепатит «В» ( до 1 року)  - підлягало 536, зроблено - 135 – 25,1%

КПК 1р.- підлягало 536 – зроблено 816 – 152%

КПК (2р і старші).-підлягало 312,   зроблено 399 - 128 %

КПК 6р.- підлягало 61, зроблено -156-200%

Кількість  викликів до швидкої допомоги     

 Становить  -825 викл. (2017р.-438 викл.)

        До хронічних хворих – 374 викл., що становить 45,3%   до всіх викликів; до осіб працездатного  віку –318, що становить 38,6 %, до людей похилого віку – 267, що становить   - 32,4% , до дітей – 240 викликів, що становить – 29,1%.

Тимчасова непрацездатність

         Відкрито  л/н – 5 729,  закрито 6726, кількість днів 46073, тривалість 1 випадку 6,3,

 (2017р. – 5 112, кількість днів 5017, тривалість 1 випадку 6,8, процент видачі л/л – 4)

На обліку по ЧАЕС знаходиться  130 чол.

З них дітей – 95 чол, доросдих – 35 чол.

Оглянуто і проліковано – 93 дітей, здорові – 66 дітей,

Підлягають лікуванню – 27 дітей;

Проліковано амбулаторно -  58 дітей; сан.курортне лікування-5 днів,

В реабілітаційному центрі  - 1 дитина

Серед дорослого населення оглянуто і проліковано амбулаторно – 35 чол., стаціонарно 2 чол.

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась.

На обліку – 519 хв. – що складає  130,2  на 100 000 нас, з них працездатного віку –190 хв. – 102,8 на 100000  працездатного населення.

Вперше виявлено 80 хв., що становить 124,1 на 10000, з них працездатного віку – 20 хв. – 65,0 на 10000 прац. нас. (в 2017р. –вперше виявлено 74 хв., працездатного віку - 36хв.)

структура по нозологіях:

І місце – сечостатева с-ма – 24 чол.-30%

ІІ місце – рак ШКТ -  19 чол. - 23,8%

ІІІ місце – рак шкіри – 18 чол. - 22,5%

Серед працездатного віку:

I місце-рак шкіри та сечостатева с-ма-  по 6 чол.,

II місце- рак ШКТ- 4 чол.

Стуктура по стадіях:

0-I-II ст.- 60 чол. - 75%

III ст. – 9 хв. - 11,3%

IX ст. -11 хв. - 13,7%

Морфологічно підтверджений діагноз у 79 хв., що складає -96,1%

        Виявлено при м/о –30 хв. – 37,5%

        Показник летальності до одного року –5 хв. – 6,25 %

Проліковано стаціонарно –68  хв.

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз.

під наглядом перебуває  143 хв. - на «Д» обліку що становить 37,2 на 10000 нас. Працездатного віку – 111 - 60,0 на 10000 нас.

Вперше виявлено – 5хв. – 12,7  на 10000  ( 2017р.- 9хв., працездатного віку-8 хв.)

· З них прац. віку -  4 хв. -   2,6 на 10000  працездатного нас.

· Бацилярних хворих -           3 хв.  – 0,7 на 10000 нас.

· Активний туберкульоз –    4 хв.  – 1,0 на 10000 нас

· Деструктивних форм –        3 хв. – 0,7 на 10000нас.

Виявлено при п/о  –3 хв. –75%

Смертності на дому  немає

Стаціонарно проліковано – 4 хв.

Вперше вийшли на інвалідність – 2хв.

  Використання параклінічних методів лікування

 

2018р.

2017р.

ЕКГ

12 488

12 600

Лабораторія

80 021

95 020

Загально клінічних аналізів

44 709

54 378

Гематологічні

25 529

26 640

Імунологічні

4 088

6 930

Біохімічні

5 695

7  022

Фізпроцедур

18 242

18 381

 

Ведеться огляд жінок на цитологічне обстеження з ціллю раннього виявлення  онкозахворювань. Оглянуто  - 2856  жінок що становить  - 60% . План за 2018р-   4800.

Виявлено 19 патологій:

Важка дисплазія –0 чол.

Слабка дисплазія – 11 чол.

Помірна дисплазія –7чол.

Рак -    1 чол.

Виявлено 177 проліферації епітелію.

Ведеться огляд дітей з інвалідністю.                  

Всього на обліку – 209 чол.-168,8 на 10000 дитячого нас.

Вперше встановлена  інвалідність – 19 чол.

Серед вперше виявлених:

I м.- вроджені аномалії- 5 хв. - 26,3%

II м.- нервов. с-ми  та ендокрин.с-ми – по 3хв. – 15,7%

Оглянуто – 209 чол. – 100%

Отримали амбулаторне лікування  - 198 чол. – 94,7%

Стаціонарне лікування – 38 чол. – 18,2%

Санаторно – курортне  лікування – 9 чол. – 4,3%

Реабілітаційний центр – 4чол. – 1,9%

По нозології

І місце – вроджені аномалії – 74чол.– 35,2% - 61,4 на 10000 дитячого населення

ІІ місце  - нервова система – 37 чол.  – 19,2% - 32,2 на 10000 дитячого населення

ІІІ місце – ендокринна система – 23 чол. – 10,3 % - 13,7 на 10000 дитячого населення

Прочитано 884 лекцій , проведено бесід – 15569, випущено – 73 санбюлетнів, виступи по телебаченню –1, «круглий стіл» - 2 

Залучення коштів

За 12 місяців   2018 р. залучено в БО «Муніципальна лікарняна каса»  15 105грн.

Доступні ліки

За 12 місяців 2018р.  виписано – 18 639 рецепти, відшкодовано рецептів –17 766, сума відшкодування –845 823,2грн., звернулось 8 260 осіб. 

З 02.04.2018р. проводиться заключення декларацій про вибір лікаря, що надає ПМД.

На 01.01.2019р. заключено  27120 декларацій ,

З них дорослих – 18 814 чол., дітей – 8 306 чол.,іногородні – 502 чол. 

Основні напрямки удосконалення роботи Центру 

   - Удосконалення роботи Центру у напрямку запровадження сучасних вимог з надання первинної медичної допомоги прикріпленому населенню, підготовка до страхової  медицини.

    - Забезпечення необхідним медичним обладнанням згідно табеля оснащення  відповідно до наказу МОЗ України від 26.01.2018 р. №148.

    - Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом  участі у різних семінарах, тренінгах, курсах, вебінарах.

      - До кінця червня 2019 р. заключити 90 % від наявного населення декларацій з населенням на медичне   обслуговування
     

      - Провести в лютому місяці роботи по встановленню модулів програми МІС «МедЕйр» у реєстратурах та навчання медреєстраторів щодо запису пацієнтів на прийом  до лікаря онлайн,

       - Введення електронного рецепта, електронної картки та електронного листа тимчасової непрацездатності протягом І кварталу 2019 року

Основні здобутки Центру

У липні 2018р. була відкрита після реконструкції АЗПСМ №3 (вул. Корольова,3), за кошти місцевого бюджету були закуплені меблі та обладнання

У серпні 2018 р. комунальний заклад був перетворений у комунальне підприємство

За спонсорські кошти  для АЗПСМ №4 (вул. Стрілецька,37) були закуплені 2 комп’ютери, тубус-кварц, сумка лікаря з вкладкою, сумка медичної сестри з вкладкою. Загальна вартість-53 000,00грн.

В АЗПСМ №3 була проведена та підключена сигналізація за кошти місцевого бюджету.

В АЗПСМ №1 за кошти місцевого бюджету був зроблений ремонт у вхідному коридорі, були поставлені решітки на вікна та двері. Загальна сума 50 000,00грн.

У квітні 2018р. була розпочата реконструкція приміщення АЗПСМ №1, загальною площею 256 кв.м за кошти Світового банк (співфінансування).

По всіх амбулаторіях проведена і функціонує мережа Internet.

За кошти Світового банку отримано 7 компютерів, 14 ноутбуків та 1 апарат ЕКГ.

У грудні 2018 р. заклад отримав ліцензію на медичну практику і заключено договір з Національною службою здоровя України.

У Центрі надається безкоштовна медична допомога згідно Наказу МОЗ України від 19.03.2018 №504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги»

 

Директор                                                          Л.Кривдік

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті