Аналіз роботи КЗ «Луцький центр первинної медико – санітарної допомоги №1» за І квартал 2018р.

КЗ «Луцький центр первинної медико – санітарної допомоги №1» фактично обслуговує дорослого і дитячого населення – 41111 чол., статистично обслуговує - 39465 чол.; з них працездатного віку – 18488 чол.; дорослого населення – 27089чол., дітей і підлітків – 12376чол., пенсійного віку 8595 чол.

Проводячи аналіз показників роботи за І квартал 2018 р. слідуюче: План відвідувань за рік –174373, план відвідувань на квартал - 43593. Всього відвідувань – 52651, що становить 121%, ( І кв . 2017р. – 56540), із них відвідувань з профілактичною ціллю 22812 це становить 43,3%.
Закінчили лікування у сімейних лікарів – 85 % Профілактичні огляди декретованої групи населення становить – 3000 – 100%

№ з/п   Центр І кв. 2016 Центр І кв. 2017 Центр І кв. 2018
1 Народжуваність (на1000 населення)  3.5 3.2 2.5
2 Смертність (на1000 населення)  1.2 2,6 0.7
3 Природний приріст (на 1000 населення)  +2.3 +1.6 +1.8

Загальна поширеність знизилась - 16144 – 40906,1на 100000 нас. (І кв.2017 – 17798 – 45007,0)
серед дорослого населення - 9151 – 33781,2 на 100000 нас. (І кв.2017 -10638– 39233,6)
Загальна захворюваність знизилась - 8181– 20729,2 на 100000 нас. (І кв.2017 -8698 – 22039,2)
серед дорослого населення – 2110 – 8158,3 на 100000 нас. (І кв.2017 -2423 – 8944,6)
Поширеність серед дітей і підлітків: - 6923 – 56500,0 на 100000 нас. (І кв.2017 -7170 – 57930,0)
Захворюваність серед дітей і підлітків –5971 – 48242,7 на 100000 нас. . (І кв.2017 - 6275 – 50699,0)
В структурі поширеності серед дорослого населення:
І місце – захворювання системи кровообігу – 4453 – 16438,4 на 100000 нас. (І кв.2017 -5390 – 19897,4)
ІІ місце – захворювання органів дихання – 2101 – 7756,0 на 100000 нас. (І кв.2017 – 2125- 7756,0)
ІІІ місце захворювання органів травлення – 622 – 2296,1 на 100000 нас. (І кв.2017 – 1371 – 5061,1) 

В структурі захворювання серед дорослого населення
І місце – захворювання органів дихання – 1808 – 6674,3 на 100000 нас. (І кв.2017 – 1787 – 6596,8)
ІІ місце – сечостатевої системи – 101 - 372,8 - на 100000 нас. (І кв.2017 -210 – 715,2)
ІІІ місце – х-би кровообігу 50 – 184,6 –на 100000 нас. (І кв.2017 – 166 – 612,8)
В структурі поширеності серед дітей і підлітків
І місце – захворювання органів дихання – 6302 – 50917,0 на 100000 нас. (І кв.2017 – 6043 – 48824,4)
ІІ місце – хвороби травлення – 138 – 1115,0 на 100000 нас. (І кв.2017 - 237 – 1914,8)
ІІІ місце – хвороби ендокринної системи – 117 – 943,2 на 100000 нас. (І кв.2017 – 197 – 9591,7)
В структурі захворюваності:
І місце – захворювання органів дихання – 5628– 45471,4 на 100000 нас. (І кв.2017 – 5708 – 46117,8)
ІІ місце - травми – 83 – 670,6 на 100000 нас. (І кв.2017 – 84 – 678,7)
ІІІ місце – інфекційні х-би – 66 – 18533,2 на 100000 нас. (І кв.2017 – 1781438,2)
«Д» група по Центру становить – 7054 хв.( І кв. 2017р. – 7562хв.), з них працездатного віку – 4728 – 67%,( І кв.2017 – 4422 – 58,5%), дітей і підлітків – 842 – 10,1%( І кв. 2017 – 765 хв. - 10,1 %) від загальної кількості «Д» хворих, пенсійний вік – 2326 – 33% ( Ікв.2017 – 2223 – 29,4%
У сімейних лікарів – 6834 – 96,7% ( І кв. 2017 – 7108 хв. – 96,5%), з них дорослих – 6171 – 83,5% (І кв. 2017 – 6287 – 88,4%), дітей і підлітків -913 – 12,4%(І кв. 2017– 881 – 12,4%.). Оглянуто і проліковано за І квартал 2017р. – 4975 – 67,3%.
Найбільша кількість диспансерних хворих серед дорослого населення хвороби органу кровообігу і становить 3436 хв. – 57,4% ( І кв.2017 – 3792 хв. – 52,3%), з них працездатного віку – 1865 хв. – 36,5% ( І кв.2017 – 2227 хв. – 50,3%). Оглянуто і проліковано – 1255 – 84,5% (І кв. 2017– 1573 – 36,5%.)
На другому місці хвороби органів травлення – 1123 – 16,4% від усієї «Д» групи (І кв.2017 – 1139 хв. – 15,7%), з них працездатного віку – 802 – 13,4 % від загальної кількості «Д» хворих (І кв. 2017– 838 хв. – 19,0%).Оглянуто – 874 – 55%.(Ікв. 2017 – 995хв. –86 %.) На третьому місці - хвороби органів дихання 372– 5,4%, (І кв.2017 – 419 хв. - 5,7%), з них працездатного віку – 241 – 4,0 % від загальної кількості «Д» хворих. Оглянуто – 122 хв. – 32,8%.
Серед дітей і підлітків найбільша диспансерна група по ендокринології –становить 392 хв. – 28,1% - 46,5, оглянуто 117 хв. – 30%. ІІ місце – х-би травлення - 132 чол. – 15,8%, оглянуто 110чол. – 83,3% ІІІ місце – х-би дихання –80 чол. – 9,5%, оглянуто 75чол. – 80,6%

Кількість стаціонарів на дому населення становить - 526 ( І кв.2017 – 518)
Кількість відвідувань м/с – 4192
Кількість відвідувань лікарем - 1572
На 1-го лікаря – 27,6 стаціонари.
Середня тривалість одного випадку лікування в місяць на одного лікаря стаціонари на дому – 8,2
Кількість хворих, пролікованих в денному стаціонарі ( розгорнуто на 10 ліжок) – 102 хв.
Проведено -1000 ліжко днів
Середній ліжко день 9,8
Всього зареєстровано 167 травм, з них побутових – 78 травм, вуличних – 38 , виробничих –0, у дітей – 66, у підлітків –17, дорослі - 84.
Інфекційна захворюваність дещо зменьшилась:
Кількість хворих інфекційними хворобами -132, - 33,45 ( Ікв.2017 – 155 – 35,5)

Захворювання І кв. 2017 І кв. 20184
Всього На 10000 нас. Всього На 10000 нас.
Вітряна віспа 124 31,4 92 23,3
ГЕК 37 9,4 33 8,4
ХТІ 5 1,3 4 1,0
Скарлатина 20 5,1 3 0,8
Вірусний гепатит «А» 1 0,3 - -
Лептоспіроз 4 1,0 - -
Епідпаротит 2 0,6 - -

 Профілактичні щеплення заплановані на 2018 р. виконано:

  План річний Виконано
W1 - -
RW - -
RW4 (16р.)    
АДП - м дорослі 565 102 - 18%
RW1 (ревакц)

Із - за відсутності вакцини АДП- м не були проведені щеплення згідно плану RW4, RW1
Первиний вакцинальний комплекс дітям до 1 року : на 100% не виконаний план, так як відсутня вакцина.
Підлягало АКДП -536, зроблено –51 – 9,5%
Реакція Манту - підлягало – 299, зроблено – 75 – 25,1%
Полієміліт до 1 року – 536, зроблено – 27- 5%
БЦЖ(1 р. і старші ) – підлягало – 90 зроблено – 58 – 64,4%
КПК 1р.- підлягало 536 – зроблено 68 – 12,6%

Кількість викликів до швидкої допомоги
Становить -128 викл. ( І кв.2017р. – 152 викл.)
До хронічних хворих – 77 викл., що становить 60% до всіх викликів; до осіб працездатного віку –28,що становить 21,9 %, до людей похилого віку – 72 що становить - 56,2% , до дітей – 28 викликів, що становить – 21,9%. Тимчасова непрацездатність
Відкрито і закрито л/н 1806, кількість днів 11819, тривалість 1 випадку 6,6, процент видачі л/л – 8,2 (І кв.2017 - 1463, кількість днів 9847, тривалість 1 випадку 6,6, процент видачі л/л – 5,1)

СМЕРТНІСТЬ:
Смертність по РАКСУ зменьшилось на 56%.
Всього померло – 28 хв. що становить – 7,1 на 10000 нас. з них, працездатного віку – 7 хв. – 3,8 на 10000 працездатного нас. ( І кв.2017 - всього померло – 64 хв. що становить – 16,2 на 10000 нас. з них, працездатного віку – 14 хв. – 7,6 на 10000 працездатного нас.)

Причиною смерті є:
І місце хвороби органів кровообігу – 20 хв. – 5,1 на 10000 нас (Ікв.2017 - 43 хв. – 10,9 на 10000 нас.)
ІІ місце онкопатологія – 3 хв. – 0,8 на 10000 нас.
(І кв.2017 - 7 хв. – 1,8 на 10000 нас.)
ІІІ місце органів травлення, травми - по 2 хв. – 0,5 на 10000 нас. (І кв.2017 - 3 хв. – 0,8 на 10000 нас.)

В працездатному віці – 7 хв.:
І місце х-би системи кровообігу – 3 хв. – 1,6 на 10000 працездат. нас. (І кв.2017 - 14 хв. – 7,6 на 10000 нас.)працездатного нас
ІІ місце – травми – 2 хв. – 1,1 на 10000 працездат. нас (І кв.2017 - 3 хв. – 1,6 на 10000 нас.)працездатного нас
ІІІ місце онкопатологія,ШКТ – по 1 хв. – 0,8 на 10000 працездат. нас. (І кв.2017 – по 2 хв. – 1,1 на 10000 нас.)
Смертність на дому зменьшилась.
Всього померло. 16 хв. – 4,1 на 10000 нас.( І кв.2017 - 34 хв. – 8,6 на 10000 нас.) в працездатному віці – 3 хв. – 1,6 на 10000 нас.(Ікв.2017р - 8 хв. – 4,3 на 10000 нас.)

Причиною смерті є:
І місце х-би кровообігу - 14 хв. – 3,5 – на 10000 нас.
ІІ місце онкопатологія і ШКТ – по 2 хв. – 0,5 - на 10000 нас.
ІІІ місце х-би нервової системи – 1 хв. – 0,25 - на 10000 нас.
Серед працездатного населення:
І місце серцево судинної системи , онкопатологія , ШКТ – по 1 хв. – 1,6 на 10000 прац. нас.
Гострого інсульту померло –2 хв. (пенсійний вік -1хв, працездатній вік – 1хв.) – 30,1 на 10000 нас.

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась .
На обліку – 547 хв. – що складає 1386 на 100000 нас, з них працездатного віку –190 хв. – 102,8 на 100000 працездатного населення.
Вперше виявлено 18 хв., що становить 2,5 на 10000, з них працездатного віку – 6 хв. – 3,2 на 10000 прац. нас.
І-ІІ ст. – 14 хв. – 77,8%
ІІІ – IV ст. –4 хв. – 22,2%
І місце – хвороби ШКТ – 10 хв.
ІІ місце – хвороби сечостатевої системи – 5 хв.
ІІІ місце – рак шкіри – 2 хв.
Морфологічно підтверджений діагноз у 18 хв., що складає -100%
Виявлено при м/о –3 хв. – 16,7%
Померло 3 хв., що становить 0,8 на 100000 нас., з них працездатного віку – 1 хв., що становить 0,5 на 100000 нас. працездатного населення.
Показник летальності до одного року – 1 хв. – 5,6 %
Проліковано стаціонарно –14 хв.
Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз.                          під наглядом перебуває 143 хв. - на «Д» обліку що становить 37,2 на 10000 нас.
Працездатного віку – 111 -60,0 на 10000 нас.
Вперше виявлено – 0 хв.
Виявлено при п/о –0 хв. 0
Смертності на дому немає
Стаціонарно проліковано – 18 хв.

Використання параклінічних методів лікування

  I півріччя 2017 I півріччя 2018
ЕКГ 3228 3228
Лабораторія 21349 21845
Загально-клінічних аналізів 12165 12544
Гематологічні 7569 7585
Імунологічні 18 36
Біохімічні 1597 1680
Фізпроцедур 4860 5004
Масаж 420 450

Ведеться огляд жінок на цитологічне обстеження з ціллю раннього виявлення онкозахворювань. Оглянуто - 502 жінок що становить - 40,8% . План на І квартал - 1230.
         Виявлено 8 патологій:
Слабка дисплазія – 4 чол.
Помірна дисплазія –4 чол.
Виявлено 60 проліферації епітелію.

Ведеться огляд дітей - інвалідів.
Всього на обліку дітей – інвалідів – 210 чол.

       Вперше встановлена інвалідність – 4 чол.
Оглянуто – 56 чол. – 26,6%
Отримали амбулаторне лікування - 56 чол. – 26,6%
Стаціонарне лікування – 5 чол. – 2,4%
Санаторно – курортне лікування – 2 чол. – 0,9%
Реабілітаційний центр – 4чол. – 2,1%
         По нозології 
І місце – вроджені аномалії – 77чол.– 36,6%
ІІ місце - нервова система – 40чол. – 19,0 %
ІІІ місце – ендокринна система – 20 чол. – 9,5 %
Вперше отримали інвалідність – 4 дитини, вибуло 18років – 4 чол.
         По нозології:
І місце – хвороби вуха та уроджені аномалії (вади розвитку) - по 2 чол.

Прочитано 188 лекцій , проведено бесід – 6412, випущено – 12 санбюлетнів,
виступи по телебаченню –2 ( головний лікар), ЗМІ – 2 (головний лікар)
 

Залучення коштів

За І квартал 2018 р. залучено в БО «Муніципальна лікарняна каса» 9290грн.
За кошти Світового банку було закуплено 4 портативних апарата ЕКГ.

Доступні ліки
За І квартал 2018 р. виписано – 5863 рецепти, відшкодовано рецептів – 5314грн.

Основні напрямки удосконалення роботи Центру
- З 02.04.2018р. широко проводиться підписання декларацій з пацієнтами;
- Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед пацієнтів, щодо основних кроків підписання декларацій;
- В ІІ кварталі 2018р. здійснити перетворення з КЗ в КНП;
- ІІ – ІІІ кв. заключити договір з НСЗУ;
- Перейти на нову міжнорадну класифікацію ІСРС-2;
- Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах;
- Подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
- В 2018рр. за кошти Світового банку заплановано провести ремонт додаткового приміщення по вул. Бенделіані, 7 площею 264 м. кв. для Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1;
- Брати активну участь в програмі « Доступні ліки».
- Продовження запровадження енергозберігаючих технологій.
- Покращити матеріально технічну базу закладу, забезбечити всі кабінети сімейних лікарів комп’ютерами з принтерами.

Головний лікар                          Л. Кривдік

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті