Аналіз роботи КЗ « Луцький центр первинної медико – санітарної допомоги №1» за І півріччя 2017р.

КЗ «Луцький центр первинної медико – санітарної допомоги №1» фактично обслуговує дорослого і дитячого населення – 39465 чол.; з них працездатного  віку – 18488 чол.;  дорослого населення – 27089чол., дітей і підлітків – 12376чол., пенсійного віку 8595 чол.,        

Проводячи аналіз показників роботи за  І півріччя 2016 р.  слідуюче: План відвідувань за рік –174200, план відвідувань на півріччя  - 87100 .

Всього відвідувань – 87589, що становить 100,1%, ( І пів . 2016р. – 84159),  із них відвідувань з профілактичною ціллю  29399 це становить 33,6%.

Закінчили лікування у сімейних лікарів –  84,5 %

Профілактичні огляди декретованої групи населення  становить – 3000 – 100%

№ з/п  

Центр І півр. 2015

Центр І півр. 2014 Область
1 Народжуваність (на 1000 населення) 7,0 6,0
2 Смертність (на 1000 населення) 2,1 2,7
3 Природний приріст (на 1000 населення) +4,9 +3,3

Загальна поширеність зменшилась  -  30089 – 76240,3 на 100000 нас.(І півр.2016 – 33127 – 83950,1) серед  дорослого населення  - 17697 – 65329,1  на 100000 нас. (І півр.2016 -19946 – 73631,4)

Загальна захворюваність зменшилась   - 14774 – 37434,8 на 100000 нас. (І пів.2016 -17005 – 43094,3) серед дорослого населення –  4690 – 17313,3 на 100000 нас.(І пів.2016 -5400 – 19934,3)

Поширеність серед дітей і підлітків: - 12398 – 100169,7на 100000 нас.(І пів.2016 -13181 – 106496,0)

Захворюваність серед дітей і підлітків – 10084 – 81473,7  на 100000 нас.(І пів.2016 -  11605 – 93762,6)

В структурі поширеності серед дорослого населення:

І місце – захворювання   системи кровообігу – 8735 – 32245,6на 100000 нас. (І пів.2016 -10301 – 38026,5  )

ІІ місце – захворювання органів дихання – 4045 – 14932,3 на 100000 нас. (І пів.2016 – 4043- 14924,9)

ІІІ місце захворювання нервової системи  – 1198 – 4422,5 на 100000 нас. (І пів.2016 – 1371 – 5061,1)

В структурі захворювання серед дорослого населення

І місце – захворювання органів дихання – 3428 – 12654,6 на 100000 нас.(І пів.2016 – 3512 – 12964,7)

ІІ місце – сечостатевої системи   – 559-  2063,6 - на 100000 нас.(І пів.2016 -1011 – 3732,1)

ІІІ місце –  х-би кровообігу  552 – 930,6–на 100000 нас.(І пів.2015 – 320 – 1212,1)

В структурі поширеності серед дітей і підлітків

І місце – захворювання органів  дихання – 10635 – 85925,5 на 100000 нас. (І пів.2016 – 11748 – 94918,0)

ІІ місце – хвороби  ендокринної системи – 401 – 3239,9 на 100000 нас. (І пів.2015 – 357 – 2884,4)         

ІІІ місце - хвороби  травлення – 289 – 2335,0 на 100000 нас.(І пів.2016 - 253 – 2044,1)

В структурі захворюваності:

І місце – захворювання органів дихання – 9204 – 74363,7 на 100000 нас. (І пів.2016 – 10875 – 87864,6)

ІІ місце  інфекційні х-би  –  230 – 1858,3 на 100000 нас. (І пів.2016 – 176 – 1422,0)

ІІІ місце – травми   – 139 – 1123,1 на 100000 нас. (І пів.2016 – 159 – 1285,0)

«Д» група по Центру  становить – 7389 хв.( І пів. 2016р. – 7367хв.), з них працездатного віку – 4237 – 57,3%,( І пів.2016 – 5114 – 69,4%), дітей і підлітків – 913 – 12,4%( І пів. 2016 – 881 хв. -  12,0 %) від загальної кількості  «Д» хворих.

У сімейних лікарів – 7084 – 95,9%( І пів. 2016 – 7108 хв.  – 96,5%),  з них дорослих – 6171 – 83,5% (І пів. 2016 – 6287 – 88,4%), дітей і підлітків -913 – 12,4%(І пів. 2016 – 881 – 12,4%.). Оглянуто і проліковано  за  І півріччя 2017р.  – 4975 – 67,3%.

Найбільша кількість диспансерних хворих  серед дорослого населення  хвороби органу кровообігу і становить 3685 хв. – 50,0%( І пів.2016 – 3747 хв. – 50,8%), з них працездатного віку – 2115 хв. – 50%( І пів.2016 – 2152 хв. – 53,3%). Оглянуто і проліковано – 3115 – 84,5%( І пів. 2016 – 2555 – 69%.)

На другому місці хвороби органів травлення – 1136 – 15,4% від усієї «Д» групи (І пів.2016 – 1158 хв.   – 15,7%), з них працездатного віку – 824 – 11,2 % від загальної кількості «Д» хворих (І пів. 2016– 841 хв. – 16,4%).Оглянуто – 996 – 87,7%.(І пів. 2016 – 995хв. –86 %.)

На третьому місці  - хвороби сечостатевої  системи –401 – 5,4%, 

(І пів.2016 – 419 хв. -   5,7%), з них працездатного віку – 281 – 1,5 % від загальної кількості «Д» хворих.  Оглянуто – 355 хв. – 88,5%.(І пів.2016 – 388 хв. – 92,6%) 

Серед  дітей і підлітків  найбільша  диспансерна група  по ендокринології –становить 449 хв. – 49,2%,  оглянуто 401 хв. – 89,3%.

ІІ місце – х-би  травлення   - 136 чол., оглянуто 136чол. – 100%

ІІІ місце – х-би дихання  –93 чол., оглянуто 93 – 100%

Кількість стаціонарів на дому населення  становить -  999 ( І пів.2016 –  1099) 

Кількість відвідувань м/с – 7992

Кількість відвідувань лікарем - 3496

На 1-го  лікаря –  55,5 стаціонари.

Середня тривалість  одного випадку лікування  в місяць на одного лікаря стаціонари на дому – 8,0

Кількість хворих, пролікованих в денному стаціонарі (розгорнуто на 10 ліжок) – 283 хв.

Проведено -2801 ліжко днів 

Середній ліжко день 9,9

Всього зареєстровано 274 травм, ,  з них побутових – 162 травм, вуличних – 112 ,  виробничих –0,  у дітей – 96, у підлітків – 43.

Інфекційна захворюваність:

Кількість хворих інфекційними хворобами - 232, що 60,3 на 10000нас.(І пів.2015 – 162 – 42,1)

Захворювання І пів. 2016 І пів. 2017
Всього На 10000 нас. Всього На 10000 нас.
Вітряна віспа 123 32,0 143 36,2
ГЕК 83 21,6 57 12,4
ХТІ 5 1,3 5 1,3
Скарлатина 11 2,9 11 2,8
Вірусний гепатит «А» 2 0,5 1 0,3
Сальмонельоз 7 1,8 4 0,8
Епідпаротит 1 0,3 - -

 Профілактичні щеплення заплановані на 2015 р. виконано:

  План річний Виконано
W1  —
RW
RW4 (16р.)    
АДП - м дорослі 1053 416 – 39,5%
RW1 (ревакц)  482  20 – 4,2%

Із-за відсутності вакцини АДП- м не були проведені щеплення згідно  плану RW4, RW1

Первиний вакцинальний комплекс дітям  до 1 року: Первиний вакцинальний комплекс дітям  до 1 року : на 100% не виконаний план, так як відсутня вакцина.

Підлягало АКДП  -501, зроблено –72 – 14,5% 

Реакція Манту  - підлягало – 720, зроблено – 515 – 71%

Полієміліт до 1 року – 501, зроблено  – 72-  14,5%

БЦЖ( до 1 року) – підлягало – 279 зроблено – 123 – 44,3% 

Гепатит «В» ( до 1 року)  - підлягало 501, зроблено - 56 – 11,3%

КПК 1р.- підлягало 765 – зроблено 305 – 40%

Кількість  викликів до швидкої допомоги      

Становить  -216 викл.

До хронічних хворих – 118 викл., що становить 54,6%   до всіх викликів; до осіб працездатного  віку –54,що становить 25 %, до людей похилого віку – 84 що становить   - 38,9% , до дітей – 78 викликів, що становить – 36,1%.

Тимчасова непрацездатність

Відкрито і закрито л/н  2547, кількість днів 18880, тривалість 1 випадку 7,4, процент видачі л/л – 4,4(І пів.2016 - 2853, кількість днів 17685, тривалість 1 випадку 6,2, процент видачі л/л – 6,5)

СМЕРТНІСТЬ: 

Смертність по РАКСУ збільшилась.

Всього померло  – 108 хв. що становить – 27,4 на 10000 нас. з них, працездатного віку – 22 хв. – 12,0  на 10000 працездатного нас.

Дитина до 1-го року – 1хв. – 0,8 на 10000  дитячого населення.

( І пів.2016 - всього померло  – 79 хв. що становить – 20,5 на 10000 нас. з них, працездатного віку – 19 хв. – 10,3  на 10000 працездатного нас.)

Причиною смерті є:

І місце хвороби органів кровообігу – 72 хв. – 18,2  на 10000 нас (І пів.2016 - 47 хв. – 12,2 на 10000 нас.) 

ІІ місце онкопатологія – 16 хв. – 4,1 на 10000 нас. (І пів.2016 - 17 хв. – 4,4 на 10000 нас.)

ІІІ місце органів травлення -  6 хв. – 1,5 на 10000 нас. (І пів.2016 - 5 хв. – 1,3 на 10000 нас.)

В працездатному віці — 22 хв.:

І місце х-би системи кровообігу –  8 хв.  – 4,3   на 10000 працездат. нас. (І пів.2016 - 4 хв. – 2,2 на 10000 нас.)працездатного нас 

ІІ місце хвороби травлення –  4 хв. – 2,2  на 10000 працездат. нас. (І пів.2016 - 3 хв. – 1,6  на 10000 нас.)працездатного нас

ІІІ місце  онкопатологія –  3 хв. – 0,8 на 10000 працездат. нас.(І пів.2016 - 6 хв. – 3,3 на 10000 нас.)

Смертність на дому збільшилась

Всього померло. 65 хв. – 16,5  на 10000 нас.( І пів.2016 - 40 хв. – 10,4на 10000 нас.)

в працездатному віці – 12 хв. – 6,5 на 10000 нас.(Іпів.201р - 6 хв. – 3,3 на 10000 нас.)

Причиною смерті є:

І місце   х-би кровообігу - 37 хв. – 9,4 – на 10000 нас.

ІІ місце онкопатологія –    9 хв. –   2,3 -  на 10000 нас.

ІІІ місце х-би дихання   –   3 хв. –   0,8 -  на 10000 нас. 

Серед працездатного населення:

І місце   х-би онкопатологія,ССЗ, органів дихання   - по 3 хв. – 1,6 - на 10000 працезд. нас.

ІІ місце х-би нервової системи    –2 хв. – 1,1 – на 10000 працезд. нас.

ІІІ місце х-би ШКТ  – 1 хв. – 0,5 – на 10000 працезд. нас.

Гострого інсульту померло – 12 хв. (пенсійний вік  - 9хв., працездатній вік – 3) – 30,1 на 10000 нас.

Гострий інфаркт      -5 хв.( пенсійний вік – 4 хв., працездатний вік – 1 хв.)  – 12,7 на 10000 нас.

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась . 

На обліку – 519 хв. – що складає  130,2  на 100 000 нас, з них працездатного віку –190 хв. – 102,8 на 100000  працездатного населення. 

Вперше виявлено 24 хв., що становить 60,8 на 10000, з них працездатного віку – 10 хв. – 54,1 на 10000 прац. нас. 

Х стадія – 1 хв. - 4,2% 

І-ІІ ст. – 16 хв. – 66,7%

ІІІ – IV ст. –7 хв. – 29,2%    

Морфологічно підтверджений діагноз у 23 хв., що складає -95,8%

Виявлено при м/о –7 хв. – 30%

Померло 16 хв., що становить 40,5 на 100000 нас., з них працездатного віку – 3 хв., що становить 16,2  на 100000 нас. працездатного населення. 

Показник летальності до одного року – 3 хв. – 2,6 %

Проліковано стаціонарно –14 хв

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз під наглядом перебуває  143 хв. - на «Д» обліку що становить 37,2 на 10000 нас. Працездатного віку – 111  -60,0 на 10000 нас. 

Вперше виявлено – 7 хв. – 1,8  на 10000  

 • З них прац. віку —  6хв. -  3,2  на 10000  працездатного нас.
 • Бацилярних хворих — 6 хв.  – 1,5 на 10000 нас.
 • Активний туберкульоз — 7 хв.  – 1,8 на 10000 нас
 • Деструктивних форм — 2 хв. – 0,5 на 10000нас.

Виявлено при п/о  — 6  хв. –85,7%

Смертності на дому  немає 

Стаціонарно проліковано — 4 хв. 

Використання параклінічних методів лікування

  I півріччя 2016 I півріччя 2017
ЕКГ 5513 6280
Лабораторія 40501 40193
Загально-клінічних аналізів 40501 22463
Гематологічні 14114 14719
Імунологічні 85 64
Біохімічні 2420 2947
Фізпроцедур 11012 9497

Ведеться огляд жінок на цитологічне обстеження з ціллю раннього виявлення  онкозахворювань. Оглянуто  - 1619  жінок що становить  - 58% . План на  І півріччя   2800.

Виявлено 28 патологій:

Важка дисплазія –3 чол.

Слабка дисплазія – 16 чол.

Помірна дисплазія –8 чол. 

Рак -    1 чол.

Виявлено 73 проліферації епітелію.        

Всього на обліку дітей – інвалідів – 203 чол.

Вперше встановлена  інвалідність – 10 чол.

Оглянуто – 193 чол. – 95%

Отримали амбулаторне лікування  - 193 чол. – 95%

Стаціонарне лікування – 28 чол. – 14,7%

Санаторно – курортне  лікування – 10 чол. – 4,9%

Реабілітаційний центр – 4чол. – 2,1%

По нозології

І місце – вроджені аномалії – 76чол.– 37,4% - 61,4 на 10000 дитячого населення 

ІІ місце  - нервова система – 39чол.  – 20,5% - 32,2 на 10000 дитячого населення 

ІІІ місце – ендокринна система – 17 чол. – 8,3 % - 13,7 на 10000 дитячого населення 

Прочитано 401 лекцій , проведено бесід – 7864, випущено – 44 санбюлетнів, виступи по телебаченню –2,  двічі брала участь у тренингу  

м. Київ – головний лікар.

Залучення коштів

За І півріччя  2017 р. залучено в БО «Муніципальна лікарняна каса»  18771грн. 

Доступні ліки

За І півріччя 2017р.  виписано – 5053 рецепти, відшкодовано рецептів – 4344, сума відшкодування – 144168 грн. 80 коп. 

Основні напрямки удосконалення роботи Центру

 • Удосконалення роботи Центру у напрямку запровадження сучасних вимог з надання первинної медико-санітарної допомоги прикріпленому населенню, підготовка до страхової  медицини
 • Доукомплектування Центру персоналом відповідно до чинних штатних нормативів.
 • Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах.
 • Подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу (закупівля медобладнання, автотранспорту, що дасть можливість покращити умови праці сімейних лікарів, забезпечити робочі місця сімейних лікарів комп’ютерною технікою та покращити надання медичної допомоги пацієнтам. 
 • У 2017 – 2018рр. за кошти Світового банку заплановано провести ремонт додаткового приміщення по вул. Бенделіані, 7 площею 264 м. кв. для Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1.
 • Контроль за споживанням енергоносіїв.
 • Продовження запровадження енергозберігаючих технологій.
 • Реконструкція приміщення   АЗПСМ №3 вул. Корольова,3, в рамках реалізації ІІ фази Субпроекту Світового банку;
 • Підготовка проектно  – кошторисної документації

Головний лікар,  Л. Кривдік

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті