Аналіз роботи КП « Луцький центр первинної медичної допомоги №1» за 9 місяців 2019р.

Аналіз роботи

КП « Луцький центр первинної медичної допомоги №1»

за  9 місяців  2019р. 

         КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» статистично обслуговує -  39358 чол.; з них працездатного  віку – 18488 чол.;  дорослого населення – 27047чол., дітей і підлітків – 12311чол., пенсійного віку 8317чол.

Заключено декларацій - 32151, з них дітей до 17 р.- 9806.         

Проводячи аналіз показників роботи за  9 місяців  2019 р. відмічаємо наступне:

План відвідувань за рік –174373, план відвідувань на квартал   - 43593.

         Всього відвідувань – 102328, що становить 80%, ( 9 міс. 2018р. – 125439),  із них відвідувань з профілактичною ціллю  42838 (це становить 42%).

        Закінчили лікування у сімейних лікарів –  84 %

Профілактичні огляди декретованої групи населення  становить – 3980 – 100%.

            Народжуваність: народилось за 9 міс. 2019р. -376 дітей, що становить -38,3 на 1000 дитячого населення.

         «Д» група по Центру  становить – 6944 хв.( 9 міс. 2018р. – 7062хв.), з них працездатного віку – 3991 – 57%,( 9 міс.2018 – 4237 ), дітей і підлітків – 649 – 16,3%( 9 міс. 2018 – 842 хв.) від загальної кількості  «Д» хворих, пенсійний вік – 2326 – 33% ( 9 міс.2018 – 2953)       

Кількість стаціонарів  на дому збільшилась  та  становить -  2067

( 9 міс.2018 –  1476)

Кількість відвідувань м/с – 8268

Кількість відвідувань лікарем - 6201

        На 1-го  лікаря –  98 стаціонари.

        Середня тривалість  одного випадку лікування  в місяць на одного лікаря стаціонари на дому – 7,0

Кількість хворих, пролікованих  в денному стаціонарі дещо зменшилась

(розгорнуто на 10 ліжок) – 380 хв. (9 міс.2018р-390 хв)

Проведено -3876 ліжко днів

Середній ліжко день - 10,2

Інфекційна захворюваність збільшилась:

     Кількість хворих інфекційними хворобами -341 – 86,6 на 10000 населення

( 9 міс. 2018 –199 хв.)

Захворювання

9 міс. 2018

9 міс. 2019

Всього

На 10000 нас.

Всього

На 10000 нас.

Вітряна віспа

117

28,5

154

39,1

ГЕК

54

13,1

97

24,6

ХТІ

6

7,5

32

8,1

Скарлатина

20

4,9

2

0,5

Вірусний гепатит «А»

1

0,2

3

0,8

Вірусний гепатит «В»

-

-

1

0,2

Епідпаротит

4

1,0

-

-

Кір

19

4,6

50

12,7

Сальмональоз

6

1,5

2

0,5

 

Профілактичні щеплення заплановані на 2019 р. виконано:

 

План річний

виконано

W1

-

-

RW

-

-

RW4( 16р.)

281

178 - 63,3%

АДП – м дорослі

1489

886 – 60%

RW1(ревакц)

-

-

Первиний вакцинальний комплекс дітям  до 1 року:

Підлягало АКДП  -446, зроблено –168 – 55,8%

Реакція Манту  - план – 380, зроблено – 0

Полієміліт до 1 року – 446, зроблено  –283-  63,5%

БЦЖ(1 р. і старші ) – підлягало – 90 зроблено – 20-22,2%

КПК 1р.- підлягало 501 – зроблено 317 – 63,3%

КПК 2р і старші- підлягало-174-зроблено-361-207,5%

КПК 6р.- підлягало-58-зроблено-736-1269%

Гепатит до 1 р.-підлягало-446-зроблено-152-34,1%

 

Кількість  викликів до швидкої допомоги     

 Становить  -460 викл. ( 9 міс.2018р. – 128 викл.)

        До хронічних хворих – 266 викл., що становить 57,8%   до всіх викликів; до осіб працездатного  віку –140,що становить 30,4 %, до людей похилого віку – 198 що становить   - 43,0% , до дітей – 122 викликів, що становить – 26,5%.

Тимчасова непрацездатність

         Відкрито л/н-4691 і закрито л/н  4535, кількість днів 30140, тривалість 1 випадку 6,7

(9 міс. 2018 - 3076, кількість днів 17457, тривалість 1 випадку 5,7, процент видачі л/л – 8,2)

 Смертність на дому

      Всього померло за 9 міс.- 72 хв. – 18,0  на 10000 населення

в працездатному віці – 7 хв. – 4,0 на 10000 населення

діти до 17 років-1чол., (С71.2)-0,8 на 10000 населення

          Причиною смерті є:

І місце   х-би кровообігу -  47хв. – 12,0 – на 10000 нас.

ІІ місце онкопатологія–   21 хв. – 5,3 -  на 10000 нас.

ІІІ місце ШКТ    –   2 хв. –   0,5 -  на 10000 нас.

Серед працездатного населення-7хв.

І місце- онкопатологія  –  5 хв. – 1,3 на 10000 прац. нас.

II місце ШКТ-Травми- по 1хв.-0,25 на 10000 прац. нас.

 

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась.

На обліку – 547 хв. – що складає  139,0  на 10000 нас, з них працездатного віку –210 хв. – 113,6 на 10000  працездатного населення.

Вперше виявлено 55 хв., що становить 14,0 на 10000, з них працездатного віку – 12 хв. – 6,5 на 10000 прац. нас. (9 міс.2018 вперше виявлено-51 хв., з них працездатного віку -12 хв.)

І-ІІ ст. – 36 хв. – 65,5%

ІІІ  ст. –12 хв. – 21,8%

IV ст.- 7хв.-12,7%  

І місце – хвороби ШКТ- 20 хв.

II сечостатевої системи –  13 хв.

ІІI місце – рак шкіри-8 хв.

IV місце-молочної залози-6 хв.

V місце- хвороба легень-4 хв.

Морфологічно підтверджений діагноз у 55 хв., що складає-100 %

        Виявлено при м/о –11 хв. – 20%

        Померло 27 хв., що становить 68,6  на 100000 нас., з них працездатного віку – 9 хв., що становить 22,8  на 100000 нас. працездатного населення.

        Показник летальності до одного року – 10 хв. – 13,9 %

        Кількість хворого до 1 року-72 чол.

        Проліковано стаціонарно –24 хв.

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз.

під наглядом перебуває  148 хв. - на «Д» обліку що становить 37,6 на 10000 нас. Працездатного віку – 115  -62,2 на 10000 нас.

Вперше виявлено – 11 хв.-2,8 на 10000 нас., працездатного віку- 7 хв.-3,8 на 10000 нас. ( 9 міс.2018 р.-4хв.)

Бацилярних -6хв.-1,5 на 10000 нас.

Деструктивні форми-8 хв.-72,7 на 10000 нас.

Виявлено при п/о  –4  хв.

Смертності на дому  немає

Стаціонарно проліковано – 7 хв.

Використання параклінічних методів лікування

 

9 міс. 2018

9 міс.  2019

ЕКГ

7318

7081

Лабораторія

44908

43505

Загальноклінічні аналізи:

24760

24679

Гематологічні

16490

13087

Імунологічні

94

-

Біохімічні

3564

4181

Фізпроцедури

17998

12456

Масаж

450

980

 

Ведеться огляд жінок на цитологічне обстеження з ціллю раннього виявлення  онкозахворювань. Оглянуто  - 2002  жінок що становить  - 81% . План за 9 місяців– 2475

Виявлено 16 патологій:

Слабка дисплазія – 13 чол.

Помірна дисплазія –2 чол.

Важка дисплазія-1

Виявлено 108 проліферації епітелію.

 

Ведеться огляд дітей  з інвалідністю       

Всього на обліку дітей з інвалідністю – 202 чол.

Вперше встановлена  інвалідність – 9 чол. Вибули за віком (18 р)-10 хв., з них 1 дит.-померла.

Оглянуто – 128 чол. – 62%

Отримали амбулаторне лікування  - 177 чол. – 87,6%

Стаціонарне лікування – 13 чол. – 6,4%

Санаторно – курортне  лікування – 13 чол. – 6,4%

Реабілітаційний центр – 4чол. – 2%

По нозології

І місце – вроджені аномалії – 78чол.– 38,6%

ІІ місце  - нервова система – 40чол.  – 19,8 %

ІІІ місце – ендокринна система – 24 чол. – 11,9 %

Вперше отримали інвалідність – 9 дітей,  вибуло 18років – 15 чол.

По нозології:

-вроджені аномалії (вади розвитку)-2 чол.,

- ендокринологія -  1 чол.,

- хвороби кістково-мязевої системи-2 чол.

- новоутворення-2 чол.,

- ураження нервової системи- 2 чол.

Прочитано 866 лекцій , проведено бесід – 16532, випущено – 74 санбюлетнів, виступи по телебаченню –2 ( директор)

Залучення коштів

За 9 місяців 2019 р. залучено в БО «Муніципальна лікарняна каса»  85 780 грн. За кошти БО «Муніципальна лікарняна каса» були закуплені та встановлені двері в АЗПСМ №1 вартістю 25 293 грн.

Заклад проводить закупівлю через систему PROZZORO. За 9 місяців 2019 р. були закуплено:

 

Предмет торгів

 

Бюджет

 

Сума договору

 

Тип процедури

Теплова енергія та послуги централізованого постачання гарячої води

 

336841,30

336841,30

Переговорна процедура

Електрична енергія

99000

99000

Звіт про укладений договір

Бензин

180000,00

159885,40

Допорогова закупівля

Фактор VIII коагуляції крові людини 500 МО. Порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій разом з розчинником. (Для дітей)

198800,00

164780,00

Допорогова закупівля

Спеціальний продукт харчування для дітей від 13 років та дорослих, хворих на фенілкетонурію Р-АМ 3 / Ф-АМ 3 (або еквівалент)

106600,00

101280,00

Допорогова закупівля

Тести

4500,00

2086,50

Допорогова закупівля

Медичні матеріали

5760,00

5298,2

Допорогова закупівля

Хімічні реактиви

2837,80

2837,80

Звіт про укладений договір

Вироби медичного призначення різні

3468,25

3468,25

Звіт про укладений договір

Медичне обладнання

70992

67077,00

Допорогова закупівля

Фармацевтична продукція

4043,04

4043,04

Звіт про укладений договір

Тести

3380,00

2782,00

Допорогова закупівля

Медичне обладнання

44300

34310,62

Допорогова закупівля

Фармацевтична продукція

1240

1089,86

Допорогова закупівля

Тести

3150,00

2364,70

Допорогова закупівля

Тести

3380

2782,00

Допорогова закупівля

Хімічні реактиви

1650

1332,00

Допорогова закупівля

Тести

3450

2005,00

Допорогова закупівля

Загальна сума оголошень -  1 171 311,39 грн. 

Загальна укладених договорів – 1 085 778, 67 грн.

Загальна сума економії – 85 532,72 грн.

  

Звіт про проведенні закупівлі  за 3 квартал 2019р по

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 1"

з/п

Предмет закупівлі

Очікувана вартість закупівлі

грн.

Переможець

Сума закупівлі за договором

грн.

1.

Медичні засоби

5 176,00

ПП "ДУОМЕД УКРАЇНА"

4 306,10

2.

Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви)

3 026,00

ФОП ШИЯН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

2 874,00

3.

Агрохімічна продукція (Дез.засоби)

5 455 ,00

Товариство з обмеженою відповідальністю "Волиньфармімпекс"

5 059,00

4.

Крісла для відпочинку (Національна служба здоровя України)

26 000,00

ТОВ "ФАВОРІС"

23 550,00

5.

Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Електрокардіограф) (Національна служба здоровя України).)

23 000,00

ТОВ "ЗДРАВО"

23000,00

6.

Спирт.(Національна служба здоровя України)

5 360,00

ТОВ Севітан

3 825,00

7.

ДК 021:2015 код 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (Багатофункціональний пристрій).(Національна служба здоровя України)

7400,00

ВИНИЧУК АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ

6 576,00

8.

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина).(Національна служба здоровя України)

22500,00

ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ"

19 295,00

  

 Крім того за 3 квартал 2019 р. було зроблено 91 додатків до річного плану закупівель.

            За кошти Національної служби охорони здоров’я було проведено ремонт дашка та відкосів вхідних дверей (після монтажу) на суму 11 083 грн.

Проведено заміну старих жалюзі на вікнах в АЗПСМ №1 на суму 16 200 грн., та були закуплені стільці в АЗПСМ №1,2 загальною вартістю 15 000грн.

За депутатські кошти були закуплені меблі в АЗПСМ №2 на суму 22 600 грн. 

Основні напрямки удосконалення роботи Центру

-         Продовжити  підписання декларацій з пацієнтами;

-         Постійно проводити розяснювальну роботу серед пацієнтів, щодо основних  кроків підписання  декларацій;

-         Продовжити виписувати електронні рецепти на ліки; ведення електронних медичних карт пацієнтів;

-         Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах;

-         Подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-         В жовтні місяці 2019р. запланована здача додаткового приміщення по вул. Бенделіані, 7 площею 264 м. кв. для Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1;

-         В жовтні- листопаді планується закупити згідно наказу МОЗ Україна №148 від 26.01.2018р. бінокулярний мікроскоп, 2 болери для підігріву води та меблі для АЗПСМ №2

-         Брати активну участь в міських та обласних програмах.

-         Продовження запровадження енергозберігаючих технологій.

-         Покращити матеріально технічну базу  закладу, забезпечити 100% медичним обладнанням  згідно наказу МОЗ України №148.

 

Директор                            Л. КРИВДІК

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті