Аналіз роботи КЗ «Луцький центр первинної медико – санітарної допомоги №1» за 2017 р.

КЗ «Луцький центр первинної медико – санітарної допомоги №1»   фактично обслуговує дорослого і дитячого населення – 39466 чол., з них працездатного  віку – 18488 чол.;  дорослого населення – 27089 чол., дітей і підлітків – 12377 чол., пенсійного віку – 8595 чол.

За 2017р народилося  502 дитини ( 2016р.- 636).      

Проводячи аналіз показників роботи за  2017 р.  відмічаємо слідуюче:
План відвідувань  за рік – 174000.
Всього відвідувань – 181207 ( 2016р. – 174331) що становить 104,0%,  з них на дому – 30035, кількість відвідувань в амбулаторію - 151172, кількість відвідувань на 1 жителя – 4,6,  відвідувань з профілактичною ціллю  621640  це становить 35%
Закінчили лікування у сімейних лікарів –  84 %

Профілактичні огляди декретованої групи населення становить 6311 – 100%

№ з/п Показники демографії по центру 

 2017

(абс.к-сть)

 2017

(на 1тис.нас.)

 2016
1 Народжуваність  502 12,7 16,1
2 Смертність 233 5,9 5,0
3 Природний приріст  269 6,8 +11.1

Загальна поширеність: на тому ж рівні:   

Загальна поширеність – 58852  – 149120,8  на 100000 нас.  (2016р.  - 56231 –142434,0 на 100000 нас.)

Загальна захворюваність – 34683- 87880,7  на 100000 нас. (2016р. – 32253 – 81723,5 на 100000 нас.)

Поширеність серед дорослого населення: -31569 – 116538,1 на 100000 нас. (2016р. -30509 – 112625,1)

Захворюваність  серед дорослого населення -  10060 – 37136,8 на 100000 нас. (2016 р. -  9163 – 3382,5)  

Поширеність серед дітей та підлітків – 27283  - 220433,1  на 100000 нас. (2016р.  – 25704 – 207675,5)

Захворюваність серед дітей і підлітків – 24623 – 198941,6   на 100000 нас. (2016р.  -  23090 – 186555,7 )    

В структурі поширеності серед дорослого населення:

І місце – захворювання   системи кровообігу –  14461  – 53380,0 на 100000 нас.  (2016р.  -14698 – 54258,2)
ІІ місце – захворювання органів дихання – 8719  -  32180,0 на 100000 нас. (2016р. - 6713 - 24781,3)
ІІІ місце захворювання сечостатева системи   – 1758 – 6489,7  на 100000 нас.(2016р.  – 2260 – 8342,9)

В структурі захворювання  серед дорослого населення;

І місце – захворювання органів дихання – 7541  – 27830,3 на 100000 нас.(2016р. – 5964 – 22016,3); ;
ІІ місце – сечостатевої системи   – 805 – 2970,0 на 100000 нас.(2016 р. – 1683 – 6212,9 ) ;
ІІІ місце –  х-би системи кровообігу  – 498 – 1830,0 на 100000 нас.(2016р. – 441 – 1628,0) ;

В структурі поширеності серед дітей і підлітків

І місце – захворювання органів  дихання – 24502 – 222463,9 на 100000 нас. (2016 р.– 23192 –  187380,0)
ІІ місце – хвороби  ендокринної системи – 532 –  4290,0 на 100000 нас. (2016р. – 600 – 4847,7) 
ІІІ місце - хвороби  травлення – 421 – 3400,0 на 100000 нас.(2016р. – 442 – 3571,1)

В структурі  захворюваності:

І місце – захворювання органів дихання – 23096 – 186601,9 на 100000 нас. (2016р.  – 21684 – 175196,0 )

ІІ місце  інфекційні та паразитарні х-би   – 349  – 2810,0  на 100000 нас. (2016р.- 354 – 2860,1)
ІІІ місце – травми    – 376 – 3030,1  на 100000 нас .(2016р. – 323 – 2609,7)

«Д» група по амбулаторії становить –  7159 хв.( 2016 р. – 7227хв.)

«Д» група серед дорослих становить – 6269хв.,з них працездатного віку – 3937хв., дітей і підлітків – 890хв..

Оглянуто за 2017р.  дорослих - 6204– 99,0% ; дітей і підлітків 890-100%. 

Найбільша кількість диспансерних хворих з хворобами органу кровообігу і становить 3465 хв.-55,3 % з них працездатного віку – 1894 – 50,2%.

Оглянуто і проліковано  3455 – 99,6%, зокрема з гострим інфарктом міокарда – 31 хв., працездатного віку – 9 хв., з гострим інсультом – 55 хв., працездатного віку – 14 хв.

 На другому місці хвороби органів травлення – 1123 хв.   – 17,9 % від усієї«Д» групи , з них працездатного віку -  802 хв. – 20,6% від загальної кількості «Д» хворих. Оглянуто – 1120хв. –99,7 %.

 На третьому місці   захворювання сечостатевої системи  – 328 хв. – 5,2% , з них працездатного віку – 245 хв. – 7,5%  . Оглянуто і проліковано – 325  хв. – 99%. 

Серед  дітей і підлітків  найбільша  диспансерна група  по  ендокринології –становить 407  хв. – 50,3 %. Оглянуто  405 хв. – 99%.

ІІ місце – х-би травлення – 133  чол. – 14,9%, оглянуто  133  – 100%

ІІІ місце – х-би  дихання  - 85 чол. -9,6 %, оглянуто 85 чол. – 100%

Кількість стаціонарів на дому дещо  зменшилась і становить  -  1992 (2016р. –  2093), 

Кількість відвідувань м/с – 13545
Кількість відвідувань лікарем – 7968
На 1-го  лікаря –   110 стаціонари.

Середня тривалість  одного випадку лікування  8,0 

Кількість хворих, пролікованих  в денному стаціонарі  (розгорнуто на 10 ліжок) дещо зменшилась

  - 546 хв. проти 564 чол. в  2016р. 
Проведено – 5405  ліжкоднів 
Середній ліжкодень 9,9

Всього зареєстровано 798 травм, (2016р. -685 ) з них побутових – 535 травми, вуличних – 262 , ДТП – 6, виробничих –0;
У дітей – 253, у підлітків – 123, дорослих - 422

Інфекційна захворюваність дещо збільшилася:

Кількість хворих інфекційними хворобами - 462, що становить 117,1 на 10000 нас. ( 2016р. – 417 –105,7 на 10000 нас.)
Вітряна віспа  - 258- 65,2 на 10000 нас. (2016р. – 204 –51,7 на 10000 нас.)
ГЕК – 145 — 36,3 на 10000 нас. (2016р. – 148 – 37,5 на 10000 нас.)
Вірусний гепатит «В» - 1- 0,3 на 10000 нас. (2016р. – 1 –0,3 на 10000 нас.)
Вірусний гепатит «А» 2 – 0,6 на 10000 нас. (2016р.  – 1 – 0,3  на 10000 нас.)
Скарлатина – 33 — 8,1 на 10000 нас. ( 2016р. – 28 – 7,1 на 10000 нас.)
ХТІ – 26 – 6,2 на 10000 нас.                    (2016р. – 23 — 5,8 на 10000 нас.)
Сальмонельоз – 12  - 3,4  на 10000 нас. ( 2016р.  – 9 – 2,3 на 10000 нас.)

 Профілактичні щеплення заплановані на 2016 р. виконано:

  План річний Виконано
W1  —
RW
RW4 (18р.)  —  —
АДП - м дорослі 1053 672 – 63,8%
RW1 (ревакц) 482  43 – 8,9%  

Первиний вакцинальний комплекс дітям  до 1 року : на 100% не виконаний план, так як відсутня вакцина в повному обсязі.

АКДП - підлягало 700- , зроблено –282 – 40,3%

Реакція Манту  - підлягало – 720, зроблено – 700 – 97,2 %
Полієміліт до 1 року – 501, зроблено  – 127 -  25,3%
БЦЖ – підлягало – 279, зроблено – 198 – 70,9%
Гепатит «В» ( до 1 року) – підлягало – 501, зроблено -129 – 25,7%
КПК 1р. – підлягало – 642. Зроблено 630 – 98%

Кількість  викликів до швидкої допомоги зменьшилось:      

Та становить  - 438 викл. (2016 р. – 618 вик.)
До хронічних хворих – 223 викл., що становить 51 % до всіх викликів; до осіб працездатного  віку – 125 ,що становить 28,5 %, до людей похилого віку – 141 , що становить   - 32,2 % , до дітей – 172 викликів, що становить – 39,3%.; 

Тимчасова непрацездатність:

Відкрито і закрито л/н  5112 , кількість днів 33622, тривалість 1 випадку — 6,8, процент видачі л/л – 4,0% ( в 2016р. - відкрито і закрито л/н 5322 , кількість днів 38694, тривалість 1 випадку -  8,7)

Смертність по РАКСУ збільшилася на 14,4%.

Всього померло за 2016 р.  – 236  хв. (2016 р.- 198 – 501,7 ), що становить – 590,0 на 100000 нас. з них, працездатного віку –52 чол. - 280,0   на 10000 працездатного нас. (2016 р. – 40 чол.-216,4 на 10000 нас.), дітей від 0 до 18р. – 3 чол. – 20,0 на 100000 дитячого населення.

Причиною смерті є:

І місце хвороби органів кровообігу – 148 хв. – 370,0 на 100000 нас. (збільшилося на 33%)
( 2016р. -111 хв.- 281,3 на 100000 нас.)
ІІ місце онкопатологія –46 хв. – 110,0 на 100000 нас.( зменшилась на 9,1%) (2016р. - 47 хв. – 119,1 на 100000 нас.)
ІІІ місце травлення  –  14 хв. – 30,0 на 100000 нас.
(2016р. -  15 хв.- 38,0 на100000 нас.)

 В працездатному віці – 52хв. – 280,0 на 100000 працездатного нас.:

І місце -   х-би системи кровообігу – 14 хв. – 70,0 на 100000 нас.
(2016р. - 11 хв.- 59,5 на 100000 нас.
ІІ місце –  онкопатологія  -  12 хв. – 60,1 на 100000 нас.
(2016р. - 10  хв.- 54,1 на 100000 нас.)
ІІІ місце -   х- би ШКТ  –9 хв.  –  48,7    на 100000 нас.
(2016р. - 9  хв.- 48,7 на 100000 нас.)

Смертність на дому збільшилась на 20%
      Всього померло 147 хв. – 370,2 на 100000 нас.(2016 – 100  хв. – 253,4 на 10000 нас.) в працездатному віці –25 хв. – 130,4 на 100000 нас.(2016р.  –19хв. – 102,8  на 100000 нас.)

Причиною смерті є:

І місце   х-би кровообігу 91 хв. – 230,4 – на 100000 нас. (2016р. – 59 хв. – 149,5  на 100000 нас.)
ІІ місце онкопатологія – 32 хв. – 80,3 -  на 100000 нас. (2016р. - 21 хв. – 53,2 на 100000 нас.)
ІІІ місце х-би органів дихання  – 3 хв. – 7,6  на 100000 нас. (2016р.  - 6 хв. – 15,2 на 100000 нас.)
Серед працездатного населення:
І місце онкопатологія -  11 хв. – 50,5  на 100000  працезд. нас
(2016р. – 7хв. – 37,9 на 100000 працезд. нас.)
ІІ місце системи кровообігу – 5 хв. – 20,6 на 100000  працезд. нас.
(2016р. – 6хв. – 32,5 на 100000 працезд. нас.)
ІІІ місце х-би травлення   - 3 хв. – 15,2  - на 100000  працезд. нас
(2016р. – 5 хв. – 27,0 на 100000 працезд. нас.)
Від гострого інсульту померло – 20 хв. (пенсійний вік – 17хв., працездатній вік – 3 хв. ) 
Від гострого інфаркту міокарду - 6 хв. ( 1 -працездатного віку) 

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ збільшилась

На обліку – 519 хв. – що складає  1310,0  на 100000 нас, з них працездатного віку –190 хв. – 1020,2  на 100000 працездатного населення. (2016р. – 467хв. – 1183,3 на 10000нас.,  працездатного віку -  177 хв. – 957,4)
      Вперше виявлено 74 хв. (2016р. -94 хв.), що становить 180,3  на 100000, з них працездатного віку – 36 хв. – 190,1 на 100000 працездатного нас.  
Х ст. – 3 хв.-4,2%
І-ІІ ст. –50 хв. – 69%                                        
ІІІ-ІV ст. – 21 хв. – 29,2%

       Морфологічно підтверджений діагноз у 71  хв., що складає -98,6%

        Виявлено при м/о – 18  хв. – 25   %
Померло 46  хв.-110,0 на 100000 нас.  (2016р. - 47  хв.), з них працездатного віку – 6 хв. що становить 48,6   на 100000 нас. 
Показник летальності до одного року –    17   хв. –   23,6 %
Проліковано стаціонарно – 32 хв.

Проводиться реєстрація хворих на туберкульоз.


під наглядом перебуває  144  хв. - на «Д» обліку,  що становить 37,2 на 10000 нас. працездатного віку – 112  - 60,0  на 10000 працездатного  нас.  
Вперше виявлено – 9 хв.- 2,2 на 10 тис. нас., з них прац. віку -  8 хв. -  3,2 на 10000  (2016р. - 9 хв.)
• Бацилярних хворих -           6 хв.  –1,5 на 10000 (2016р. - 8 хв.)
• Активний туберкульоз –     7 хв.  – 1,8 на 10000  (2016р. - 9 хв.)
• Деструктивних форм –        2 хв.  – 0,5 на 10000 (2016р. -5 хв)
Смертність на дому — 1 хв.( працезд.вік)
Стаціонарно проліковано – 8 хв.

Використання параклінічних методів лікування

  2017  2016
ЕКГ 12600 10679
Лабораторія 95020 93025
Загально-клінічних аналізів 54378 53387
Гематологічні 26640 25743
Імунологічні 6930 6815
Біохімічні  7022 7080
Фізпроцедур 18381 15314
Масаж 1201 1468

Ведеться огляд жінок на цитологічне обстеження з ціллю раннього виявлення  онкозахворювань. 

Оглянуто  - 2917  жінок що становить  - 64,8% . План  - 4500.
Виявлено 56 патологій:
Рак  – 1 хв.
Важка дисплазія – 3 хв.
Помірна дисплазія –12 хв. 
Слабка дисплазія – 17 хв.
Виявлено 178 проліферації епітелію.

Всього на обліку дітей – інвалідів – 211 хв.

Оглянуто- 211 – 100 %
Проліковано:
Отримали амбулаторне лікування  - 205  хв. – 97,2 %
Стаціонарне лікування – 70  чол. – 33,2 %
Санаторно – курортне  лікування – 22 хв. – 10,4%
Реабілітаційний центр – 5 хв. – 2,4 %

Структура по нозології

І місце -  вроджені аномалії  – 76 хв. – 36%  
ІІ місце – нервова система – 41 хв. – 19,4 %  
ІІІ-ІV місце х-би ендокринної системи та психіки – по  20  хв.  – 9,8 %  
V місце х-би вуха –  10 чол. – 4,7% 
VІ місце  –  кістково – м язевої системи  - 9 хв. – 4,3 % 
VІІ місце новоутворення –  7 чол. – 3,3% 

Вперше встановлена  інвалідність – 28 хв.

Структура по нозології
І місце-  вроджені аномалії  –  8  хв.  – 28,6 %  
ІІ місце — х-би ендокринної с-ми  –  6  хв. – 21,4%  
ІІІ місце – розлади психіки  – 5 хв. – 17,9 %  

Прочитано лекцій 584, проведено бесід – 24188, випущено – 46 санбюлетнів, виступи по телебаченню – 1 ( заступник головного лікаря Лотвін В.О.), участь у тренінгу м. Київ – 3 лікаря – головний лікар і 2 сімейних лікаря.

 Державна програма “Доступні ліки”

За 2017 рік було виписано  14 829 рецептів, відшкодовано 12 824 рецептів , сума відшкодування — 565 819 грн.

В Центрі проводяться  електронні закупівлі через систему «ProZorro». 

Всього за 2017 рік оголошено – 59 закупівель, всього завершених закупівель - 39, загальна кількість укладених договорів – 39, загальна очікувана сума завершених оголошених закупівель  – 955 942,82 грн., загальна сума укладених договорів – 908 997,57 грн., загальна економія – 46 945,25 грн.. 

                      Підготовка медичних кадрів

Пройшли курси по підвищенню кваліфікації в 2017 році:
лікарі- 8, атестовано - 8
молодші спеціалісти з медичною освітою- 9, атестовано- 9

Інформація про обсяги власних надходжень за 2017 рік

1. Надходження коштів, отриманих як плата за послуги ( медогляди) — 657,2 тис.грн.
2. Плата за оренду майна — 42,9 тис.грн.
3. Надходження від реалізації майна ( кошти від реалізації брухту) — 9,5 тис.грн.
4. Інші джерела надходжень: надходження від ЧБО “Муніципальна лікарняна каса”( купівля госптоварів, бензину, меблів, медикаментів, холодильника, ремонт автомобілів) — 35,4 тис.грн.
5. Разом — 745,0 тис.грн. 

Закуплено та зроблено в 2017 році

1. З бюджету розвитку міста виділено 3 млн. грн. на реконструкцію будівлі амбулаторії ЗПСМ №3 на вул. Корольова, 3 ( роботи розпочаті 25.09.2017р., строк виконання робіт до 30.06.2018р.)
2. За кошти місцевого бюджету проведено:
-  монтаж охоронної сигналізації в амбулаторії ЗПСМ №2 ( вул.Львівська, 63) на загальну суму 29 656,03 грн.
- виготовлення та встановлення захисних віконних та дверних решіток в амбулаторії ЗПСМ №1( вул.Бенделіані, 7) на загальну суму 49 992 грн.
3. В рамках реалізації субпроекту “Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області”на корегування проектно-кошторисної документації, виготовлення плану екологічного менеджменту, енергетичного паспорту, проходження експертизи по об”єкту “Реконструкція центру первинної медико-санітарної допомоги №1 по вул.Бенделіані, 7 в м.Луцьку” використано кошти місцевого бюджету як співфінансування на загальну суму 19 042,05 грн.
4. За кошти Світового Банку закуплено та передано безкоштовно на баланс закладу комп”ютерне обладнання  на сім робочих місць для ведення “Реєстру серцево-судинного ризику дорослого населення  Волинської області” на загальну суму 152 579,7 грн.
5. За кошти з бюджету розвитку міста закуплено медичного обладнання 
 -   апарат УВЧ-80
 -   опромінювач трутнокварцовий
 -   фотометр
 -   аквадистилятор
 -   автоклав ГП-20 

 на загальну суму 110 867,42 грн.

Основні напрямки роботи Центру в 2018 році

- Відпрацювання системи телекомунікативних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу, впровадження інформаційної системи Е-health в роботу закладу.
- Пропагування реформування системи охорони здоров»я, роз»яснення мети та шляхи здійснення реформування населенню.
- Використання нових механізмів господарювання, створення комунального неприбуткового підприємства, виконання інших заходів в рамках реформування ПМД.
- Використання в роботі лікарів міжнародних клінічних протоколів надання медичної допомоги.
- Впровадження у роботу лікарів міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2.
- Розпочати підписання декларацій про вибір лікаря ПМД з ІІ кварталу року.
- Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах.
- Подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу (закупівля медобладнання, зокрема бінокулярний мікроскоп, ФЕК, термостат, стерилізатор ГП-40, холодильник,тубускварц, інгалятор, ультразвук,  автомобіль; забезпечити робочі місця сімейних лікарів комп’ютерною технікою, закупити 4 комп”ютери.
- За кошти Світового банку заплановано розпочати ремонт додаткового приміщення по вул. Бенделіані,7 площею 264 м.кв. для амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1.
- До липня 2018 року завершити  реконструкцію АЗПСМ №3 по вул. Корольова,3 
- Провести поточний ремонт вхідного коридору в амбулаторії ЗПСМ №1, виготовлення та встановлення бар”єру-перегородки в реєстратурі в амбулаторії ЗПСМ №4, закупівля меблів для амбулаторії ЗПСМ №2.

Головний лікар                               Л. Кривдік 

Контакти
м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Реєстратура — 26-15-38, 26-05-31
Приймальня — 26-19-20
Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності — 26-19-20
Заступник директора з технічних питань — 26-26-35
Заступник директора з медсестринства — 26-26-35
E-mail: ambulatoria1@ukr.net
Ми на карті